nieuws

Klijnsma stuurt novelle algemeen pensioenfonds naar Kamer

Pensioen

Klijnsma stuurt novelle algemeen pensioenfonds naar Kamer

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een novelle algemeen pensioenfonds naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de novelle wordt de mogelijkheid om afgescheiden vermogens aan te houden bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen uit het wetsvoorstel gehaald.

Met het sturen van de novelle onderschrijft Klijnsma de conclusies van de Raad van State en is zij van mening dat er voldoende alternatieven overblijven voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om tot schaalvergroting te komen. De Raad van State concludeert in haar advies dat het toestaan van ‘ringfencing’ (het aanhouden van gescheiden vermogens bij fusie) grote gevolgen heeft voor het Nederlandse pensioenstelsel. Ter onderbouwing stelt de Raad dat het leidt tot verstoring van het evenwicht in de concurrentieverhoudingen  tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars. Dit terwijl het verbod op ringfencing juist beoogde een evenwichtige concurrentieverhouding tussen pensioenfondsen en verzekeraars te waarborgen. Ook is de Raad van State van mening dat het amendement Lodders/Vermeij niet zonder risico is voor de houdbaarheid van de verplichtstelling in het licht van de Europese mededingingsregels. Op de derde plaats noemt de Raad het amendement onvolledig, omdat waarborgen en flankerende maatregelen ontbreken om ringfencing op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.

Reageer op dit artikel