nieuws

Wiebes ziet geen kwaad in deeltijdfactor aftoppingsgrens

Pensioen

Wiebes ziet geen kwaad in deeltijdfactor aftoppingsgrens

Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën levert het bestaan van een deeltijdfactor bij de recent ingevoerde aftoppingsgrens voor het pensioengevend loon, geen sprake van discriminatie naar arbeidsduur op.

Dat schrijft Wiebes in antwoord op vragen van Rinnooy Kan en Schnabel (beiden D66). Zij zetten vraagtekens bij het feit dat er als gevolg van de deeltijdfactor ook werknemers zijn met een inkomen van (ver) onder de € 100.000 die geconfronteerd worden met een aftopping van hun fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw.

Effect
Wiebes schrijft: “Voor werknemers die in een of meerdere deeltijddienstverbanden werken, wordt het maximum van € 100.000 overeenkomstig de deeltijdfactor evenredig verlaagd. Het is dus niet per definitie zo dat werknemers met een inkomen (ver) onder de € 100.000 te maken hebben met een aftopping van het pensioengevend loon. De verlaging als gevolg van een deeltijdfactor heeft alleen effect indien een werknemer gerelateerd aan een voltijddienstverband meer zou verdienen dan het wettelijke maximum van € 100.000. Door rekening te houden met de deeltijdfactor kan een werknemer met een of meer deeltijddienstbetrekkingen niet meer pensioen onder de omkeerregel opbouwen dan een werknemer met een voltijddienstbetrekking met in totaal hetzelfde loon.”

Discriminatie
De Kamerleden vragen zich af of er geen sprake is van onderscheid naar arbeidsduur, omdat er parttimers zijn die minder pensioen opbouwen dan voltijders met hetzelfde inkomen terwijl zij
beiden ruim onder de aftoppingsgrens vallen. Wiebes: “Het naar rato aftoppen van het pensioengevend inkomen bewerkstelligt dat het maximale pensioengevend loon per contractuur gelijk is voor zowel deeltijdwerkers als voltijdwerkers. Van discriminatie naar arbeidsduur is derhalve geen sprake.” Ook zegt hij dat de deeltijdfactor voorkomt dat de aftoppingsmaatregel wordt ontweken door een voltijddienstbetrekking te vervangen door meerdere deeltijddienstbetrekkingen.

Reageer op dit artikel