nieuws

Pensioenverplichtingen nemen met 2,8% toe door dalende UFR

Pensioen

Pensioenverplichtingen nemen met 2,8% toe door dalende UFR

De verlaging van de Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioenfondsen van 4,2% naar 3,3% gaat er uiteindelijk voor zorgen dat de verplichtingen van pensioenfondsen met 2,8% gaan toenemen. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma in een antwoord op Kamervragen van CDA, SP en 50PLUS.

Kamerleden van die partijen wilden van de staatssecretaris weten hoeveel de totale pensioenverplichtingen van Nederlandse pensioenfondsen stijgen als de wijziging in de UFR volledig zijn beslag heeft gekregen. Die stijging komt volgens Klijnsma uit op 2,8%. “Deze toename verschilt van fonds tot fonds, afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand. Bij jonge fondsen is de toename hoger, bij meer vergrijsde fondsen is deze lager”, voegt ze daaraan toe.

Over wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn voor de pensioenpremies, kan Klijnsma nog niks zeggen. “Het effect van de aanpassing van de UFR op de kostendekkende pensioenpremie hangt af van de door het fonds gehanteerde premiesystematiek en van de gemiddelde leeftijd van de deelnemers”, schrijft de staatssecretaris. Volgens haar zit er nog genoeg marge in de huidige premies. “De feitelijke premie is bij veel fondsen hoger dan de kostendekkende premie. Deze fondsen kunnen (een deel van) de marge gebruiken om de stijging van de kostendekkende premie als gevolg van de aanpassing van de UFR op te vangen.”

Verzekeraars
Klijnsma geeft ook antwoord op de vraag waarom de UFR voor verzekeraars en pensioenfondsen van elkaar verschillen. Dat heeft te maken met de vaststelling, voor pensioenfondsen gebeurt dat nationaal, voor verzekeraars Europees, en met Solvency II. Klijnsma geeft twee redenen om af te wijken van de beoogde UFR voor verzekeraars: “Ten eerste merkt de commissie op dat de UFR voor verzekeraars een integraal onderdeel is van het totale toezichtkader voor verzekeraars, Solvency II. Het solvabiliteitskader voor verzekeraars wijkt op veel aspecten af van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen, bijvoorbeeld ten aanzien van de hogere zekerheidsmaat (99,5%) en de kortere hersteltermijnen. De commissie acht het niet opportuun om losse elementen uit het kader voor verzekeraars te halen. De tweede reden is dat er in 2013 nog onvoldoende duidelijkheid was wanneer Solvency II zou worden geïmplementeerd en hoe de definitieve vereisten er uit zouden komen te zien.”

Reageer op dit artikel