nieuws

Verbond: Kabinetsplannen nieuw pensioenstelsel ‘kansrijk’

Pensioen

Verbond: Kabinetsplannen nieuw pensioenstelsel ‘kansrijk’

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de plannen van het kabinet om het pensioenstelsel te hervormen ‘kansrijke contouren’ bieden voor een stelsel dat op termijn beter houdbaar is dan het huidige. Vooral de mogelijkheid dat deelnemers meer een eigen pensioenpot krijgen spreekt de brancheorganisatie aan.

Volgens het Verbond lost een toenemende flexibiliteit bij de pensioenopbouw meerdere knelpunten op: “De pensioenregelingen worden voor de deelnemer beter te begrijpen, zijn makkelijker mee te nemen bij een baanwissel en er kan ook een eind komen aan de subsidiering tussen jong en oud via de doorsneepremie.”

Van die doorsneesystematiek, die het kabinet wil afschaffen, is ook het Verbond geen voorstander: “Door de vergrijzing, de veranderingen in sectoren van het bedrijfsleven en toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt is een systeem waarbij risico’s over generaties worden gedeeld op termijn niet meer houdbaar. Meer keuzevrijheid voor werknemers en werkgevers ligt in het verschiet bij het behoud van positieve elementen uit het huidige stelsel zoals schaalvoordelen, levenslange uitkeringen en solidariteit met betrekking tot het langlevenrisico.”

Reageer op dit artikel