nieuws

DNB verlaagt UFR voor pensioenfondsen

Pensioen

DNB verlaagt UFR voor pensioenfondsen

De zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioenfondsen wordt per 15 juli verlaagd van 4,2% naar 3,3%. Een verlaging van de UFR leidt tot een lagere dekkingsgraad voor de pensioenfondsen. De nieuwe berekening van de UFR houdt, volgens DNB, meer rekening met de daadwerkelijke ontwikkelingen in marktrentes en moet voorkomen dat er teveel pensioen wordt uitgekeerd terwijl er te weinig premie wordt geïnd.

DNB volgt met de aanpassing van de UFR het advies van de Commissie UFR op, die deze aangepaste berekening van de UFR adviseerde om tot een realistischer vaststelling van de gebruikte rekenrente te komen. De toezichthouder heeft in december 2014 op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken aangegeven dat de aangekondigde wijziging van de UFR per 1 januari 2015 nog enige tijd zou worden uitgesteld, om eerst de definitieve vaststelling van de internationale solvabiliteitseisen voor verzekeraars af te wachten. Zo kon worden onderzocht of er nog aanleiding was om de nieuwe berekeningsmethode van de UFR aan te passen. DNB concludeerde dat hier geen reden voor was.

De UFR introduceert een rente voor verplichtingen die verder dan twintig jaar in de toekomst liggen. Pensioenfondsen zijn daardoor beter beschermd tegen schokken op de financiële sector. Die leidden in het verleden tot harde maatregelen op basis van actuele omstandigheden.

Reageer op dit artikel