nieuws

Veel pensioenfondsen moeten herstelplan inleveren

Pensioen

Veel pensioenfondsen moeten herstelplan inleveren

Tweederde van de pensioenfondsen staat er financieel zo slecht voor dat ze herstelplannen moeten inleveren. Het zou gaan om 160 van de ongeveer 250 pensioenfondsen. Dit meldt de Volkskrant vandaag, waarbij de krant zich baseert op ingewijden uit de pensioenwereld.

Onder de fondsen van wie de financiële situatie zorgelijk is, bevinden zich vier van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland. De dekkingsgraad van het ambtenarenfonds ABP, het zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT bevond zich op 1 januari onder de minimumgrens die DNB stelt. Deze vier fondsen bevestigen op hun website dat ze voor 1 juli een nieuw herstelplan moeten indienen bij de toezichthouder. Het pensioenfonds voor de bouwnijverheid, BPF Bouw, hoeft geen herstelplan te maken.

Oorzaak
Als oorzaak voor de financiële gesteldheid van de pensioenfondsen noemt de krant de sterk gedaalde rente. Door die lage rente moeten pensioenfondsen veel meer vermogen opbouwen om hun deelnemers waardevaste pensioenen te kunnen uitkeren. De fondsen profiteren wel van de flinke waardestijging van hun aandelenpakketten, maar die winst kan de tegenvaller van de rentedaling niet compenseren.

Reageer op dit artikel