nieuws

Ook verplichtgesteld BPF moet mee kunnen doen in consolidatieslag

Pensioen

Ook verplichtgesteld BPF moet mee kunnen doen in consolidatieslag

Het algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw soort pensioenfonds dat nadrukkelijk bedoeld is om sociale partners meer keuzes te bieden in de consolidatieslag die gaande is. Maar voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen is het APF verboden terrein. Toch overweegt staatssecretaris Jetta Klijnsma daar verandering in te brengen. Dat schrijft ze in antwoord op vragen van de Kamer over haar wetsvoorstel.

Jetta Klijnsma gaat in die nota onder meer in op de animo voor het APF. “Afgelopen maanden heeft DNB met ongeveer 10 marktpartijen gesproken die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een algemeen pensioenfonds. Daarnaast weet DNB op basis van signalen van pensioenfondsen dat er zeker 20 pensioenfondsen zijn die serieus overwegen om zich aan te sluiten bij een APF.”

Verplichtstelling
Klijnsma laat verder op verzoek van VVD en CDA weten dat de regering momenteel onderzoekt of ook verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen toegang kunnen krijgen tot het algemeen pensioenfonds. Het wetsvoorstel staat dat nu niet toe. Volgens Klijnsma is eerst een fundamentele discussie over de verplichtstelling nodig. “De verplichtstelling is gekoppeld aan het bedrijfstakpensioenfonds. Dit betekent dat een wijziging in de vormgeving van de verplichtstelling zou moeten plaatsvinden om het APF mogelijk te maken voor deze fondsen. Het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds zou immers opgeheven worden, en de verplichtstelling zal aan een deel van het algemeen pensioenfonds gekoppeld moeten worden of aan de regeling.”

Uitkomsten
De eerste uitkomsten van het onderzoek zullen in de zomer van 2015 beschikbaar zijn, belooft de staatssecretaris. Duidelijk is in ieder geval al wel dat met name de kleinere verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen voor dezelfde uitdagingen staan als ondernemingspensioenfondsen. Klijnsma: “Ook zij kunnen daarom baat hebben bij de extra keuzemogelijkheid die het algemeen pensioenfonds biedt en de schaalvoordelen die het kan realiseren.”

Ingewikkeld
De CDA-fractie stelde kritische vragen over de complexiteit van het pensioenstelsel. “Het is veel, maar dan ook veel te ingewikkeld geworden en wordt met ieder wetsvoorstel ingewikkelder. Er wordt een nieuw vehikel opgetuigd, het algemeen pensioenfonds, zonder dat er een andere vorm niet langer mogelijk wordt”, aldus de fractie. Klijnsma geeft in de nota toe dat op termijn de legitimatie om het multi-opf in stand te houden vervalt. “Daarom geldt voor multi-opf’en een overgangsregime van 5 jaar waarbinnen zij in staat worden gesteld zich om te vormen tot een algemeen pensioenfonds”, schrijft ze.

Reageer op dit artikel