nieuws

Geen werkgever meer in de problemen door waardeoverdracht

Pensioen

Geen werkgever meer in de problemen door waardeoverdracht

Staatssecretaris Jetta Klijnsma beperkt de maximale bijbetaling bij waardeoverdacht tot € 15.000, voor alle werkgevers. Voor kleinere werkgevers was dit al het geval. “Ik meen dat het in geen geval te verdedigen is dat een werkgever door waardeoverdracht in financiële problemen komt”, aldus Klijnsma.

Dat schrijft zij in antwoord op vragen over het ontwerpbesluit dat de aanpassing van de regels rondom waardeoverdracht regelt. Fracties van de VVD, D66 en GroenLinks vroegen zich af of grote werkgevers niet al worden beschermd door artikel 72, onderdeel c, van de Pensioenwet. Klijnsma zegt daarop: “Ik meen dat het in geen geval te verdedigen is dat een werkgever door waardeoverdracht in financiële problemen komt. Artikel 72, onderdeel c, van de Pensioenwet voorziet in een uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht in verband met de financiële positie van de werkgever. Ik ben van mening dat ook financieel meer gezonde werkgevers niet in de problemen mogen komen als gevolg van de bijbetalingslasten van waardeoverdracht.”

Kleine werkgevers
De leden van de fractie van de PvdA wilden weten of de al eerder ingevoerde beperking voor kleine werkgevers nuttig is geweest. Zij vragen hoeveel keer kleine werkgevers niet meer hoefden mee te werken aan waardeoverdracht, omdat de bijbetaling meer dan € 15.000 bedroeg. Deze gegevens zijn volgens Klijnsma niet bekend omdat zij niet centraal worden bijgehouden. Wel schrijft ze dat er gevallen bekend zijn waarin – jaren na uitdiensttreding – werkgevers die net niet als kleine werkgever kunnen worden beschouwd, aangesproken werden voor aanzienlijke bedragen (tot wel € 70.000). De staatssecretaris verwijst daarvoor naar het advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten van 3 november 2014. “Deze commissie constateert dat die bedragen in geen verhouding staan tot de over te dragen pensioenaanspraken of het met de waardeoverdracht te dienen belang, maar geen ander effect hebben dan het uitsluitend versterken van het vermogen van de verzekeraar die de bijbetaling ontvangt.”

Reageer op dit artikel