nieuws

DNB: Risicoanalyses pensioenfondsen missen diepgang

Pensioen

DNB: Risicoanalyses pensioenfondsen missen diepgang

De eerste beoordeling van risicoanalyses die pensioenfondsen maken heeft een voor De Nederlandsche Bank (DNB) onbevredigend resultaat opgeleverd. De analyses zijn te beperkt en missen diepgang.

Dat meldt de toezichthouder in de Nieuwsbrief Pensioenen. DNB liet de pensioenfondsen in 2014 een self-assessment belangenverstrengeling invullen. Daaruit bleek dat 25 pensioenfondsen al een risicoanalyse beschikbaar hadden. De toezichthouder vroeg die fondsen de analyse op te sturen. De andere pensioenfondsen kregen het verzoek om voor 1 augustus alsnog met een risicoanalyse op de proppen te komen.

Volgens DNB is er nog veel te verbeteren in de risicoanalyses van de fondsen. De risicoanalyses beperken zich tot een klein aantal integriteitsrisico’s en missen daarbij diepgang. Vooral het gebrek aan integriteitsrisico’s zit de toezichthouder dwars, schrijft DNB: “Zonder adequate integriteitsrisicoanalyse kunnen de instellingen eigenlijk de vereisten van integere bedrijfsvoering niet goed naleven. DNB verwacht dat bestuurders pro-actief nadenken over integriteitsrisico’s en een weldoordachte risicoanalyse maken. De risicoanalyse vormt vervolgens de basis voor een visie en strategie voor de beheersing van integriteitsrisico’s.”

Reageer op dit artikel