nieuws

Werkgever kan tussenpersoon die slechts beheerde niet betichten van adviesfout

Pensioen

Werkgever kan tussenpersoon die slechts beheerde niet betichten van adviesfout

Een assurantietussenpersoon die is belast met de administratieve uitvoering van een pensioenregeling kan niet worden aangesproken op een adviesfout. Dat zegt de rechtbank Midden-Nederland in een recente uitspraak. Het kantoor in kwestie hoeft de claim van € 237.000 niet te betalen.

Het gaat in de zaak om de Radar Groep, die zich richt op dienstverlening aan hulpverleningsinstellingen en al jaren samenwerkt met een assurantietussenpersoon die is belast met alle zaken rondom de bedrijfsverzekeringen en de uitvoering van de pensioenregeling. Het kantoor gaf bijvoorbeeld mutaties in het personeelsbestand door aan Reaal waar de regeling loopt. De Radar Groep liet zich adviseren over de pensioenvoorziening door Three Oaks.

Detachering
In mei 2009 wordt een nieuw bedrijfsonderdeel, Radar Detachering, opgericht. Een paar maanden eerder is in de Staatscourant een wijziging gepubliceerd die inhoudt dat bedrijven in de uitzendbranche hun werknemers verplicht moeten onderbrengen bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (Stipp). Dat is Radar Groep niet bekend en de namen van de werknemers van Radar Detachering worden doorgegeven aan het assurantiekantoor waarna ze in de bestaande pensioenvoorziening bij Reaal worden aangemeld.

Geen pensioen
Vervolgens besluit Radar dat al die kortlopende dienstverbanden wel erg veel werk opleveren en dat het beter is om deze mensen géén pensioentoezegging meer te doen. In een bijeenkomst waar de tussenpersoon, maar ook een adviseur van Three Oaks aanwezig is, wordt een en ander besproken. Met ingang van 2010 krijgen de medewerkers van Radar Detachering een salarisverhoging en geen pensioenvoorziening meer.

Premies afdragen
Eind 2012 komt er bij Radar een brief van Stipp binnen, Radar Detachering blijkt onder de werkingssfeer van Stipp te vallen en met terugwerkende kracht dienen er pensioenpremies afgedragen te worden. Volgens Radar heeft het assurantiekantoor een beroepsfout gemaakt en is het aansprakelijk voor de schade van € 237.195. Volgens Radar had het kantoor moeten adviseren om deel te nemen aan de verplichte bedrijfstakpensioenvoorziening van StiPP en had het de werknemers van Radar Detachering niet moeten aanmelden bij Reaal. Ook was het onjuist van het kantoor om te adviseren om medewerkers geen pensioenvoorziening meer te geven.

Geen advies
Het assurantiekantoor stelt dat zij Radar Detachering of Radar Groep niet heeft geadviseerd over de pensioenvoorzieningen. Dat heeft Three Oaks gedaan. Het assurantiekantoor was alleen belast met de administratieve afwikkeling van de pensioenvoorzieningen. De rechtbank geeft het kantoor daarin gelijk.

Zorgplicht
Wel rijst de vraag of het assurantiekantoor dat op de hoogte was van de wijzigingen in de pensioenvoorzieningen van Radar Detachering niet toch op eigen initiatief had moeten ingrijpen en het beleid had moeten corrigeren. Nee, zegt de rechtbank. “De zorgplicht gaat niet zo ver dat een assurantietussenpersoon, die feitelijk handelt in zijn hoedanigheid van uitvoerder van een pensioenvoorziening van een cliënt en niet als adviseur, ongevraagd en buiten zijn contractuele taak om dergelijke adviezen behoort te geven. De Leidraad van de Autoriteit Financiële markten, waarin aan assurantietussenpersonen de taak wordt voorgehouden, indien zij optreden in hun rol van adviseur, wettelijke regelingen aan hun cliënten voor te houden, kan in dit geval niet tot een ander oordeel leiden, nu de assurantietussenpersoon die adviserende rol niet had.”

Reageer op dit artikel