nieuws

Verbetering van premiepensioen opgeschort tot juli 2016

Pensioen

Verbetering van premiepensioen opgeschort tot juli 2016

De geplande aanpassingen van premiepensioenregelingen zijn met zes maanden uitgesteld. Dat schrijft minister Klijnsma van Sociale Zaken vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. In het nieuwe voorstel wordt de pensioenuitkering minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum.

De huidige wetgeving vormt een hindernis tot een optimaal pensioenresultaat voor deelnemers aan premieregelingen, omdat de hoogte van de pensioenuitkering sterk afhankelijk is van de rentestand op het moment van pensionering. Met het nieuwe voorstel kunnen deelnemers ook na hun pensioenleeftijd door blijven beleggen waardoor het pensioen hoger uit kan komen.

In december liet de minister nog weten de verbeterde wetgeving per 1 januari 2016 in te laten gaan. Volgens Klijnsma zijn er echter ‘complexe juridische en uitvoeringstechnische vragen’ opgekomen waardoor er langer gewerkt moet worden aan het wetsvoorstel. “Voorbeelden daarvan zijn de concrete invulling van de zorgplicht voor pensioenuitvoerders, ingeval de deelnemer de verantwoordelijkheid krijgt voor de beleggingen tijdens de uitkeringsfase en van het ‘prudent person’ beginsel dat uitvoerders van premieovereenkomsten bij hun beleggingsbeleid dienen te hanteren.Verder wordt onderzocht welke normering nodig is om te voorkomen dat de deelnemer met te grote schommelingen in het pensioen wordt geconfronteerd”, aldus Klijnsma. De minister wil daarna graag nog commentaar van beide toezichthouders op het concept wetsvoorstel. Naar verwachting zal het voorstel aan het einde van het jaar worden ingediend. “Bij een voortvarende behandeling in beide Kamers kan het gewijzigde wettelijk kader voor premieovereenkomsten dan op 1 juli 2016 in werking treden”, schrijft Klijnsma

Reageer op dit artikel