nieuws

Lagere AOW voor Nederlanders in door Israël bezet gebied

Pensioen

Lagere AOW voor Nederlanders in door Israël bezet gebied

Vanaf 1 januari 2016 krijgen Nederlanders die in door Israël bezet gebied een AOW-uitkering ontvangen, een lagere uitkering dan Nederlanders die in Israël zelf wonen. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend gemaakt in reactie op diverse Kamervragen over een Joodse dame met de Nederlandse nationaliteit, bovendien overlevende van de Holocaust, die werd gekort op haar pensioen omdat zij is gaan wonen op de West Bank.

De staatssecretaris legt in de brief uit dat de AOW naar alle landen in de wereld wordt geëxporteerd ter hoogte van de zogenoemde gehuwdennorm (50% van het wettelijk minimum loon). Voor landen waarmee een verdrag is gesloten, kan de AOW voor alleenstaanden 70% van het wettelijk minimum loon bedragen. Klijnsma: “Op basis van internationaal recht heeft Israël als bezettende mogendheid geen soevereiniteit over de gebieden die het bezet. Daarom heeft Israël geen bevoegdheid tot het aangaan van verdragsverplichtingen voor het bezette gebied. Israël kan dus voor Nederlandse staatsburgers die in de bezette gebieden wonen geen verdragsverplichtingen aangaan.”

Daarom krijgen AOW-gerechtigden in bezette gebieden slechts 50% van het wettelijk minimumloon. Volgens Klijnsma betreurt het kabinet de gang van zaken. Voor de betrokken Joodse is de situatie nu aangepast. Zij ontvangt nu toch een uitkering van 70% en is daarover geïnformeerd.

Nieuw besluit
De staatssecretaris: “Het is tot dusverre onvoldoende helder geweest welke gevolgen wonen in door Israël bezet gebied heeft voor de AOW-uitkering van alleenstaande AOW-gerechtigden. Daarom is het volgende besloten. Iedereen die nu woont in door Israël bezet gebied en een AOW voor alleenstaanden ontvangt ter hoogte van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon, mag die houden. Vanaf 1 januari 2016 zal de AOW-uitkering van personen die voor het eerst als alleenstaanden in door Israël bezet gebied een AOW-uitkering krijgen, ter hoogte van de zogenoemde gehuwdennorm (50% van het wettelijk minimumloon) worden gesteld. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt en gecommuniceerd. Het kabinet onderzoekt of voor de groep vervolgingsslachtoffers 1940 -1945 en burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 er voor toekomstige schrijnende gevallen specifieke maatregelen gewenst zijn.”

Reageer op dit artikel