nieuws

Gerard Riemen: “Ik interesseer me niet voor mijn pensioen”

Pensioen

Gerard Riemen: “Ik interesseer me niet voor mijn pensioen”

“Ik interesseer me er niet voor hoe mijn pensioen er voorstaat”, zei Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie gisteren in een pensioendebat tijdens de Pensioen Expeditie 2015 van Achmea. “Ik ben 52, als ik 64 ben ga ik wel weer eens kijken. Ik neem al mijn hele werkende leven deel aan een pensioenregeling, dus het zal wel goed zijn.”

Het was een opmerkelijke uitspraak voor iemand die de pensioenfondsen in Nederland vertegenwoordigt. Maar ook Bianca Tetteroo, divisievoorzitter Pensioen&Leven bij Achmea, gaf aan dat het bedrag wat ze nu ziet staan, haar ‘erg weinig zegt’. Ilja Boelaars, pensioenspecialist en lid van D66 noemde het UPO zelfs misleidend. Hij verdiept zich trouwens wél in zijn pensioen. Maar daar vond Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA, hem veel te jong voor. “Heb je niks leukers te doen? Ik ben 48, ik kijk niet eens.”

Geschiedvervalsing
Gerard Riemen en Ilja Boelaars vlogen elkaar tijdens het debat meermaals in de haren. Volgens Boelaars vertegenwoordigt de Pensioenfederatie de bestuurders en niet de deelnemers. Hij neemt het de Federatie kwalijk dat die gepleit heeft voor regels die uiteindelijk in het nadeel van jongeren werken. “Wees daar nou gewoon eens eerlijk over.” Riemen maakte zich kwaad. “Dat is gewoon niet waar Ilja, dat is geschiedvervalsing. Wij lobbyen voor een houdbaar stelsel, voor transparantie en evenwicht.” Paul Tang greep in: “Ruim 90 procent van de Nederlanders begrijpt deze discussie niet hoor. Wanneer verandert er nou eens echt wat? Ik vind de pensioensector erg reactief. Jullie zeggen dat jullie door de crisis veranderd zijn, maar jullie hinken achter de discussie aan.” Ook daar werd Riemen kwaad over. “En wat heeft jouw partij dan aan deze problemen gedaan, Paul?”

Monopolie
Volgens Boelaars zijn de verplichtgestelde fondsen bang. “Ze hebben nu een monopolie. Zitten heerlijk aan de Zuidas. Ze hebben geen belang bij verandering en dus geen belang bij elke oplossing die afstand neemt van collectiviteit.” Riemen: “Wij zijn niet voor de status quo. Natuurlijk moeten dingen veranderen. Het moet makkelijker maar dat is lastig. Het simpelste pensioen is: u krijgt geen pensioen. Dat snapt iedereen. Maar dat willen we niet. En vanaf dat punt wordt het complexer.” Riemen vond bijvoorbeeld ook dat er erg makkelijk wordt gedaan over de afschaffing van de doorsneepremie. “Dat kost €100 miljard. Dat is veel geld. De vraag is: hoe kom je van A naar B en wie betaalt de rekening?”

Keuzes
Over meer keuzevrijheid werden de panelleden het ook al niet eens. Volgens Tetteroo heeft de recente € 100.000 grens tot veel actie geleid. “Ik heb collega’s die daarmee in aanraking kwamen nog nooit zo druk over hun pensioen horen praten en over hoe ze het op moesten lossen. Het is dus wel degelijk mogelijk om mensen voor hun pensioen te interesseren, maar dan moet er wel iets te kiezen zijn.” Paul Tang geloofde daar niet zo in. “In het hele woekerpolisdossier hebben consumenten een keuze en dan doen ze er nog niks mee. Die mensen zijn gewoon niet te activeren.” Gerard Riemen liet weten weinig te voelen voor de keuzeoptie waarbij mensen een deel van hun pensioenaanspraken in de aflossing van de hypotheek mogen steken. “De psychologie van mensen is nu eenmaal dat ze liever het probleem van vandaag dan dat van morgen oplossen. Dus dan ben je veertig en dan is het probleem van nu opgelost. Maar kan je de consequenties overzien? Het geld is dan wel weg.”

Reageer op dit artikel