nieuws

Europese Commissie: ‘Pensioenpremies voor jongeren moeten omlaag’

Pensioen

Europese Commissie: ‘Pensioenpremies voor jongeren moeten omlaag’

De Europese Commissie wil dat Nederland het pensioenstelsel aanpast en de lasten tussen de generaties beter verdeelt. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de pensioenlasten van jonge mensen te verlagen, aldus de Commissie. Dat meldt het FD vandaag.

De Commissie maakt jaarlijks aanbevelingen maar kaartte nog niet eerder zoiets aan op het gebied van pensioenen. “Een passende verdeling van kosten en risico’s tussen en binnen generaties boven de reeds geldende regels voor indexering en financiële buffers, vooral door verlaging van de bijdragen door jongere mensen is een overgebleven uitdaging”, aldus de Commissie. Door lagere pensioenpremies houden de jongere generaties meer geld over waarmee zij op een meer ‘groeivriendelijke manier’ met hun vermogen om kunnen gaan. Het huidige pensioenstelsel zou volgens de Commissie te weinig bijdragen aan de economische groei.

Daarnaast moet Nederland ook sneller werken aan een verlaging van de hypotheekrenteaftrek. Het leidt er volgens de Commissie toe dat geld naar ‘onproductieve activa’ gaat. Het huidige beleid om de aftrekmogelijkheid te beperken gaat volgens de Commissie te langzaam.

Reageer op dit artikel