nieuws

DNB kondigt corruptie-onderzoek bij pensioenfondsen aan

Pensioen

DNB kondigt corruptie-onderzoek bij pensioenfondsen aan

De Nederlandsche Bank gaat opnieuw onderzoek doen naar corruptie bij pensioenfondsen, zoals omkoping en belangenverstrengeling. De toezichthouder wil met dit verdiepende onderzoek pensioenfondsen beter inzicht geven in de kwetsbare onderdelen, activiteiten en processen.

Pensioenfondsen moeten in staat zijn, vindt DNB, om gerichte maatregelen te nemen om de voor hen relevante risico’s te beheersen. “Dit kan bijvoorbeeld op plekken in de organisatie zijn waar een kennismonopolie hand in hand gaat met een machtsconcentratie. Met name als een dergelijk onderdeel op (geografische) afstand staat van de rest van de organisatie.”

Privébelangen
De toezichthouder ziet verder integriteitsrisico’s in de relatie met ‘third parties’. “Dit zijn de zakelijke partners van een instelling zoals tussenpersonen, adviseurs, consultants en leveranciers. Dergelijke relaties en de mogelijke daarmee samenhangende privébelangen kunnen beleidsbepalers en/of medewerkers beïnvloeden in hun besluitvorming.”

DNB heeft een selectie gemaakt van instellingen met een hoog risicoprofiel en zal met hen op korte termijn contact opnemen om het onderzoek aan te kondigen en praktische afspraken te maken.

Reageer op dit artikel