nieuws

AFM wil dat pensioenfondsen beleggingskosten spiegelen aan de markt

Pensioen

AFM wil dat pensioenfondsen beleggingskosten spiegelen aan de markt

Met behulp van marktcijfers die de AFM vandaag heeft gepubliceerd, kunnen pensioenfondsen straks hun eigen kosten spiegelen aan wat in de pensioensector gangbaar is. Zo kunnen ze duidelijker uitleg geven over hun kostenniveau.

Kosten zijn belangrijk voor het pensioenvermogen. In 2011 meldde de AFM dat een besparing van 0,1%-punt in kosten van het belegd vermogen een toename van 3% van het pensioenvermogen kan betekenen. Dus bij gelijkblijvend rendement- en risicoprofiel, kan een kostendaling van 0,55% naar 0,45% een 3% hoger pensioenvermogen opleveren.

Uit eerder verkennend onderzoek van DNB en AFM blijkt dat bijna driekwart van de pensioenfondsen nog onvolledig of onjuist rapporteert over vermogensbeheerkosten voor vastgoed, private equity en hedgefondsen.

Alert
De nieuwe kostenspiegel van de AFM is behulpzaam om pensioenfondsen daar alert op te maken. Met de marktcijfers uit het onderzoek van de AFM kan ieder pensioenfonds zijn eigen kosten per beleggingsklasse globaal spiegelen en kan het pensioenfondsbestuur nagaan wat het gebruikelijke kostenpercentage is voor hun fondsgrootte. Mocht dat flink hoger zijn, dan is het aan het pensioenfonds om dat uit te leggen. “Er kunnen heel valide redenen voor verschillen zijn, zoals het al dan niet meer of minder actief beleggen dan soortgenoten”, aldus de AFM. Ook kan er sprake zijn van onderrapportages. Dan gaat het om kostenniveaus van een pensioenfonds die ver onder de gangbare cijfers in de sector liggen.

Hoogte kosten
De AFM doet geen uitspraak over de hoogte van de kosten. “Wel moeten pensioenfondsen duidelijk uitleg geven over het waarom van het kostenniveau, in de context van hun beleggingsmix, rendementspotentieel en risicoprofiel.” De toezichthouder heeft per beleggingscategorie marktcijfers gepubliceerd. De beleggingsmix van een pensioenfonds bepaalt voor een groot deel de hoogte van de totale kosten van vermogensbeheer. Beleggingen in aandelen en obligaties kennen bijvoorbeeld vaak lagere kosten dan in vastgoed, private equity of hedgefondsen.

De AFM meldt verder da de Pensioenfederatie de mogelijkheden verkent om aanvullende aanbevelingen te doen over benchmark-systematieken. “Daarmee gaat de ontwikkeling straks nog verder”, aldus de toezichthouder.

Reageer op dit artikel