nieuws

‘Pensioendeelnemer weet niet dat er al veel te kiezen valt’

Pensioen

Deelnemers aan pensioenregelingen willen meer keuzevrijheid, maar bepaalde zaken die ze aangeven zijn al mogelijk. Dat geluid klonk gisteren tijdens het jaarlijkse congres van ViiP, vrouwen in institutioneel pensioen.

‘Pensioendeelnemer weet niet dat er al veel te kiezen valt’

In een paneldisussie stond de vraag centraal of meer keuzevrijheid tot een hoger pensioenbewustzijn zal leiden. Nicole Beuken, directeur van het bestuursbureau van pensioenfonds ABP, vertelde over recent onderzoek van de uitvoerder onder de deelnemers. “Daaruit bleek dat ze meer keuzevrijheid wilden, in de vorm van bijvoorbeeld deeltijdpensioen, of dat ze invloed willen hebben op de ingangsdatum. Maar dat kan al. En dat weten ze dus niet. Het bewustzijn daarover ontbreekt.”

Bianca Tetteroo, divisievoorzitter Pensioen & Leven bij Achmea heeft een andere ervaring. “Als je mensen concreet iets voorlegt, dan gaan ze daar wel over nadenken. Kijk maar naar de € 100.000 grens. Ik heb een paar collega’s die daarmee te maken hebben en ineens ging het daar over, het was aan de orde van de dag. Mensen móesten er wel over nadenken. Het punt is natuurlijk wel dat áls je keuzes biedt, je mensen daarin heel goed zult moeten begeleiden.” Nicole Beuken had de indruk dat keuzes voor de opbouwfase op meer interesse kunnen rekenen, dan keuzes voor de uitkeringsfase.

APF
De panelleden gingen ook in de op de komst van het Algemeen Pensioen Fonds (APF). Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor Professionals gaf aan daarin een mogelijkheid voor zzp-ers te zien om zich aan te sluiten. Tetteroo: “Je zou prima binnen een APF een zzp-kring kunnen vormen, maar zonder een bepaalde mate van verplichting gaat dat niet. Ik heb weleens geopperd om deelname voor zzp ‘ers te koppelen aan de BTW-aangifte. Als je omzet hebt, dan stort je meteen ook een deel in je pensioen.”

Tetteroo denkt dat met de komst van het APF (dat een bundeling van regelingen mogelijk maakt) verzekeraars en fondsen meer naar elkaar toegroeien. “Zoals bekend wil Achmea een Algemeen Pensioenfonds oprichten. Consolidatie werkt echter alleen wanneer partijen ook bereid zijn om regelingen te harmoniseren. Anders heeft samenvoegen geen zin.” Over hoeveel pensioenfondsen er op termijn overblijven werd het panel het niet eens. Professor Erik Lutjens zei: “Je moet in die discussie ook overwegen hoeveel binding je wilt houden met de bron. Een eigen beroepsgroep met een eigen regeling en een eigen fonds, dat was lange tijd de situatie. In hoeverre wil je daarvan af gaan wijken, dat moeten sociale partners met elkaar bespreken.” Beuken, als vertegenwoordiger van het grootste pensioenfonds van Nederland zei nuchter: “Uit eigen ervaring weet ik ook dat er nadelen aan schaal zijn. Denk daaraan voordat je alle op één grote hoop gooit.”

Gouden Pump
Aan het einde van het congres werd door ViiP de Gouden Pump uitgereikt aan pensioenfonds ABP. De award is bestemd voor een organisatie die aantoonbaar werk maakt van de benoeming van vrouwen in besturen, op toezichthoudende en managementposities in de wereld van institutionele pensioenen. Andere genomineerden waren pensioenfonds SBZ, de PensioenFederatie, Delta Lloyd, MN en Partners-at-Work. De jury bestond uit Sybilla Dekker, voorzitter Stichting Talent naar de Top, Sandra Smits, Mens&Kennis en voormalig voorzitter ViiP, Hester Borrie, lid raad van bestuur Robeco, Ton Annink, secretaris-generaal Ministerie SZW en Roelie van Wijk, algemeen directeur TKP Investments. Eerdere winnaars waren TKP Investments en Robeco.

De Gouden Pump Award sluit aan bij het streven van ViiP naar een grotere zichtbaarheid van vrouwen in de pensioensector. Het aandeel van vrouwen in besturen, toezichtsorganen en beleidsbepalende functies in de sector is 10%. Wat ViiP betreft moet dat percentage naar minimaal 30%. ViiP telt ruim 200 leden. Zij zijn werkzaam in de pensioensector bij pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars en hun adviseurs.

Reageer op dit artikel