nieuws

Algemeen pensioenfonds komt half jaar later

Pensioen

Algemeen pensioenfonds komt half jaar later

Het voorgenomen algemeen pensioenfonds (APF) laat nog even op zich wachten. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) streeft er nu naar het wetsvoorstel op 1 januari 2016 in werking te laten treden, meldde ze vrijdag aan de Tweede Kamer. Oorspronkelijk was sprake van 1 juli van dit jaar.

De plannen moeten een nieuwe bundeling mogelijk maken van verschillende pensioenregelingen. Zoals bekend is onder meer Achmea bezig met de invoering van een APF. Maar Klijnsma heeft meer tijd nodig om vragen van de Tweede Kamer te beantwoorden. “In het verslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel wordt op verschillende punten – onder andere de vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, de bestuurlijke inzet en het werkkapitaal – om een nadere duiding of uitwerking van het wetsvoorstel verzocht. Ook verschillende partijen uit de pensioensector hebben deze punten naar voren gebracht. Die punten zijn onder meer opgekomen naar aanleiding van het proces van het daadwerkelijk inrichten van het beoogde model door potentiële oprichters van een algemeen pensioenfonds.”

Voldoende aanbod
Klijnsma wil tegemoet komen aan de verzoeken om op onderdelen meer inzicht te verschaffen. “Dit zal het daadwerkelijk tot stand komen van een voldoende aanbod ten goede komen. Dat is in het belang van sociale partners en de deelnemers, voor wie extra keuzemogelijkheden gewenst zijn. Omdat ik streef naar een spoedig en zorgvuldig proces rond de invoering van het algemeen pensioenfonds zal deze nadere verduidelijking enige weken in beslag nemen.”

De verduidelijking zal volgens de brief aan de Kamer plaatsvinden in een eventuele nota van wijziging en voor wat betreft het onderwerp ‘werkkapitaal’ door middel van het conceptontwerpbesluit algemeen pensioenfonds. Dat conceptontwerpbesluit wordt ook nog opengesteld voor internetconsultatie.

Urgent
De invoering van het algemeen pensioenfonds ‘is en blijft urgent’ om de keuzemogelijkheden voor sociale partners in het belang van de deelnemers te vergroten, schrijft Klijnsma. “Om die reden streef ik naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2016.”

Reageer op dit artikel