nieuws

Wijzer in geldzaken draagt bij aan Pensioendialoog

Pensioen

Wijzer in geldzaken draagt bij aan Pensioendialoog

Met een viertal aanbevelingen heeft ook Wijzer in geldzaken zijn bijdrage geleverd aan de Nationale Pensioendialoog. Het platform pleit voor het behouden van verplicht pensioensparen voor werknemers, maar met aanvullende maatregelen.

Binnen het verplichte pensioensparen pleit Wijzer in geldzaken voor beperkte individuele keuzemogelijkheden. Daarnaast stelt het platform: “Overweeg automatische pensioenopbouw met uitstapmogelijkheid voor werknemers die buiten de aanvullende pensioenopbouw in de tweede pijler vallen en voor zelfstandigen. En geef mensen effectieve ondersteuning bij het maken van hun keuzes.” De aanbevelingen doet het platform in het advies ‘Pensioenstelsel en keuzegedrag’.

Betrokkenheid
Volgens Wijzer in geldzaken draagt een beperkte keuzemogelijkheid in het pensioensparen bij aan de betrokkenheid bij de opbouw van het werknemerspensioen. Het platform schrijft: “Verschillende gedragswetenschappelijke onderzoeken laten zien waarom mensen beperkte aandacht hebben voor het onderwerp pensioen. Teveel keuzemogelijkheden en een te grote complexiteit van afwegingen ontmoedigen mensen om daadwerkelijk keuzes te maken. Echter, het platform verwacht dat de introductie van beperkte keuzemogelijkheden de betrokkenheid van de consument zal vergroten. Het krijgen van meer zeggenschap zal als positief worden ervaren.”

Zelfstandigen
Ook pleit Wijzer in geldzaken voor meer aandacht voor zelfstandigen en werknemers zonder pensioenopbouw. Van alle werknemers bouwt 8% namelijk geen pensioen op in een werknemersregeling en daarnaast is er een groep van zelfstandigen, bijna 15%, die geen aanvullend pensioen opbouwt. Die groepen lopen bij pensionering het risico op een grote inkomstenterugval. Automatisch sparen met een uitstapmogelijkheid is volgens Wijzer in geldzaken de tussenoplossing die precies tussen het idee van het behouden van keuzevrijheid en een paternalistische benadering valt. “Een voordeel hiervan is dat het de ‘status quo’ doorbreekt en tegelijkertijd de keuzemogelijkheden in tact laat. Deelnemers behouden de keuze om uit te stappen. Wijzer in geldzaken verwacht dat deze optie voor een grotere groep uiteindelijk tot betere pensioenopbouw gaat leiden en het risico op inkomensterugval verlaagt.”

Tot slot wil het platform dat mensen effectief ondersteund gaat worden als er een stelsel wordt neergezet met keuzemogelijkheden. Wijzer in geldzaken schrijft: “Gebruik van informatietechnologie, zoals de verwerking van persoonlijke data in slimme online tools, helpt mensen bij het maken van keuzes en levert ook een bijdrage aan de verwachtingen over de hoogte van het pensioeninkomen.”

Reageer op dit artikel