nieuws

Theo Gommer: ‘Goed pensioenadvies wel degelijk gebaseerd op AFM-leidraden’

Pensioen

Theo Gommer, managing partner bij Akkermans & Partners en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, is het niet eens met het adviesproces zoals Mark Jordens, trainer bij Edmond Halley dat voorstelt. Jordens wil van pensioenadvies geen ‘spaghettibrij’ maken en stelt dat een goed collectief pensioenadvies prima in 6, 7 of 8 kantjes kan. Volgens Gommer gaat Jordens te kort door de bocht. 

Theo Gommer: ‘Goed pensioenadvies wel degelijk gebaseerd op AFM-leidraden’

Jordens vindt het onzin om uit angst voor de AFM meterslange rapporten op te leveren. Volgens hem ontstaan zo AFM-centrale adviezen in plaats van klantcentrale adviezen. “De AFM heeft geprobeerd wat richting te bieden met leidraden. Die hoef je niet letterlijk te volgen, het is slechts één van de wegen die naar Rome leidt. We maken elkaar daar echt onnodig gek mee.” Ook zegt hij: “Je kunt niet volstaan met een checklist, een uitdraai uit een softwarepakket en een stapel offertes. Dan adviseert de klant in feite zichzelf op basis van jouw gegevens.”

Kort door de bocht
Theo Gommer vindt dat Jordens te kort door de bocht gaat. Gommer: “Hij miskent nut en noodzaak van een goed, doorwrocht pensioenadvies, mede gebaseerd op de eisen van de Wft en dus ook de leidraden. Juist het gebruik van geavanceerde software zorgt voor goed én efficient advies. Jordens stelt zelf dat je voor een goed pensioenadvies heel goed moet weten wat de klant wil en wat passend is bij zijn bedrijfsdoelstellingen. Daar kom je toch alleen achter als je goed inventariseert op basis van klant- en risicoprofiel? Ook een Bpf-check en betaalbaarheidsanalyse is gewoon noodzaak. Zowel vanuit de Wft als vanuit de zorgplicht van de adviseur. En natuurlijk hoef je niet meer 5 of 7 offertes schriftelijk voor te leggen. Met goede software vergelijk je eenvoudig alle mogelijke productoplossingen en ‘het systeem’ selecteert de beste. Daar waar de hele wereld digitaliseert en standaardiseert lijkt het wel of Jordens het weer ouderwets ‘op z’n houtje-touwtje’ wil doen.”

Advies op maat
Gommer vervolgt: “Dat laat onverlet dat ‘advies op maat’ altijd kan. Als de werkgever alleen de opdracht geeft een verlengingsvoorstel te beoordelen, dan is dat de opdracht en volgt een ‘advies op maat’. Ook zullen er meer execution only-oplossingen komen, waarbij werkgevers zelf heel veel doen. Ook dat kan echt alleen indien softwarematig gestuurd en ondersteund. De Wft eist nu eenmaal een zorgvuldige inventarisatie, analyse, advies en nazorg. Dat ook nog een keer reproduceerbaar is. Een goed pensioenadvies anno 2015 is dus wel degelijk op de Wft-eisen gebaseerd, softwarematig ondersteund, reproduceerbaar en daardoor ‘het beste advies’ voor de klant én voldoet dan meteen aan de eisen van zorgplicht en dus verantwoordelijkheid van de adviseur. Dat we continu moeten verbeteren en zoeken naar efficiency en kostenbesparing voor de klant is logisch.Maar niet zoals Jordens voorstelt.”

Pensioenstrijd
Jordens en Gommer doen aanstaande dinsdag beide mee aan am:pensioenstrijd. Jordens houdt er een workshop ‘Adviseren: van mythes naar mogelijkheden’. Gommer zal zich samen met Fleur Rieter (ASR), Ivo van Riel (PMT Groep) en Gideon Lamot (Achmea) buigen over de Agenda van 2015 voor de pensioenmarkt. Er zijn nog kaarten. Ook kunt u vandaag nog deelnemen aan een kort pensioenonderzoekje, onder de deelnemers worden tien kaarten verloot.

Reageer op dit artikel