nieuws

‘Staat verzekeringssector zorgelijk, kansen liggen in pensioen’

Pensioen

De stand van zaken in de verzekeringssector is zorgelijk, maar er liggen kansen voor verzekeraars in pensioenen. Dat zijn de voornaamste conclusies van het onderzoek dat de onafhankelijke Commissie verzekeraars deed naar de sector. De resultaten werden vanochtend aangeboden aan minister Dijsselbloem.

‘Staat verzekeringssector zorgelijk, kansen liggen in pensioen’

“De hoofdconclusie van de Commissie is dat de stand van zaken van de verzekeringssector, en dan vooral de levensector, zorgelijk is”, is het duidelijke verhaal van de onderzoekscommissie, die zich ook vooral op de levensector heeft gefocust. De verwachting is dat deze sector de komende jaren alleen maar verder zal krimpen, ook op het gebied van werkgelegenheid. De belemmeringen voor de verzekeraars zitten hem in de langdurig lage rente, de concurrentie van banksparen, noodzakelijke kostenbesparingen en het risico van de beleggingsverzekeringen.

Claimrisico verzekeren
Voor die woekerpolissen komt de commissie met een nieuwe oplossing, zij ziet mogelijkheden voor het verzekeren van de claimrisico’s. Uit een peiling van de internationale verzekeringsmarkt blijkt dat die mogelijkheid er is voor Nederlandse verzekeraars. “Signalen zoals deze, de recent aangekondigde verkoop van verzekeraar Vivat en de beursgang van verzekeraar Nationale Nederlanden geven aan dat de claimrisico’s door de markt als beheersbaar worden ingeschat. Deze constatering is in het in het belang van alle polishouders en biedt ruimte tot verdere consolidatie van de sector”, stelt de commissie.

Kansen
De commissie formuleert ook een aantal kansen voor de verzekeraars. Die liggen er vooral in de pensioensector. “De Commissie ziet kansen voor verzekeraars in pensioenen met hoge mate van zekerheid voor de latere leeftijd, aangezien we allemaal veel ouder worden dan voorheen, en in flexibele pensioenproducten voor de groeiende groep van zzp’ers.” In de pensioenaanvulhypotheek zien de onderzoekers maar weinig brood, tenzij er helder wordt gecommuniceerd over de voordelen en risico’s.

Maar de focus moet volgens de commissie liggen op pensioenproducten en vooral flexibele varianten daarop. “De Commissie beveelt aan om de kracht van verzekeringsproducten op de markt voor pensioenen te benadrukken. Daar waar de markt vraagt om meer flexibiliteit, zoals ten aanzien van zzp’ers, nodigt de Commissie de overheid uit om meer flexibele producten in de regelgeving mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een qua duur beperkte arbeidsongeschiktheidsverzekering.”

Dialoog
Een Verzekeringsunie met een centrale toezichtrol voor de Europese toezichthouder EIOPA staat hoog op het wensenlijstje van de onderzoekers. Daarnaast wil de commissie een intensievere dialoog tussen toezichthouders en verzekeraars. “Dit kan bijdragen aan beter wederzijds begrip, onder andere met betrekking tot de invulling van open normen in de toezichtswetgeving.”

De commissie werd een jaar geleden geïnstalleerd door het kabinet na een motie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer die onderzoek wilde laten doen naar hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. De commissie bestaat uit prof.dr. Casper de Vries (hoogleraar monetaire economie aan Erasmus school of Economics), prof.dr. Dirk Schoenmaker (decaan Duisenberg School of Finance en hoogleraar Finance, Banking & Insurance aan de Vrije Universiteit Amsterdam), drs. Jos Streppel (voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN en voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code) en mr. Ben Verhoeven (voormalig directeur wetgeving directe belastingen bij het ministerie van Financiën).

Reactie Verbond
Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten dat het rapport een goede basis biedt voor het bieden van nieuw perspectief voor de sector. Het pleidooi voor meer flexibiliteit in pensioenregelingen valt bij het Verbond in goede aarde en tegelijkertijd wordt onderkend dat de druk op de levensector groot is. “Levensverzekeraars moeten zich instellen op krimpende volumes, wat ook onze medewerkers raakt. Met betrekking tot de arbeidsmarkt zijn met vakbonden reeds meerjarige afspraken gemaakt.”

Voor het verzekeren van de claimrisico’s van de woekerpolissen staat het Verbond open. “In hoeverre zo’n optie interessant is voor het betrokken verzekeringsbedrijf en goed voor haar polishouders, zal op maatschappijniveau beoordeeld moeten worden. Een branchebrede aanpak lijkt hier, ook gezien de grote diversiteit van portefeuilles en vanwege concurrentiële aspecten, minder de voor de hand te liggen.”

Reageer op dit artikel