nieuws

Ministerie van Financiën en CDFD dwingen am: tot schrappen examenvragen

Pensioen

Ministerie van Financiën en CDFD dwingen am: tot schrappen examenvragen

Het Ministerie van Financiën en CDFD hebben via stevige juridische druk am: gedwongen om de sectie examenvragen op amweb te verwijderen.

Dezelfde middag na een oproep op amweb om examenvragen te delen, klopte de landsadvocaat Pels Rijcken aan bij am: om verwijdering van die vragen te eisen. De landsadvocaat deed een beroep op het auteursrecht en vond dat we afbreuk deden aan de waarde van de examens door ze publiek te maken.

Kwaliteitsverbetering
De landsadvocaat merkte ook op dat we de bescherming van consumenten verhinderden. Volgens Pels Rijcken mochten we dit niet doen. Ook zou, volgens de landsadvocaat, de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het financieel advies gefrustreerd worden.

Belang
Ons verweer dat een goede kennis van de verplichte stof – opgedaan door onder andere het oefenen met vragen en discussiëren over de antwoorden –  uiteindelijk zowel in het belang van de Staat als in het belang van de consument en de adviseur is, werd niet gehonoreerd door de landsadvocaat.

Geen sprake
am: betoogde dat het geen vragen kopieert en vraagt dat ook niet aan derden, maar vraagt adviseurs die een examen hebben gemaakt om de vragen die zij zich herinneren (en voor zover zij die zich herinneren) op het platform te plaatsen. Van het één op één overnemen van vragen is dan ook geen sprake, vonden we. Ook beschikte am: niet over de antwoorden op de gestelde vragen zodat bezoekers van het platform nog altijd zelf zullen moeten zoeken naar en studeren op het juiste antwoord.

Kort geding
De afgelopen weken is er een uitgebreide uitwisseling van standpunten geweest tussen onze advocaat Loyens Loeff en de landsadvocaat. Pels Rijcken hield namens CDFD en het Ministerie van Financiën echter voet bij stuk dat de vragen er af moesten en dreigde voortdurend met een kort geding.

Tijd en geld
Hoewel we ons niet kansloos achten in zo’n rechtsgang hebben we toch besloten om de vragen te verwijderen. De gang naar de rechter zou ons te veel tijd en geld kosten.

Iedereen
In een verhaal dat morgen in am: verschijnt geven opleiders overigens toe dat in de praktijk iedereen druk doende is die vragen te verzamelen en te delen om de eigen adviseurs te trainen voor de examens.

Reageer op dit artikel