nieuws

Klijnsma op koers met versnelde verhoging AOW-leeftijd

Pensioen

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Tweede Kamer stemde gisteren in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fracties van onder andere VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en de SGP steunen het voorstel.

Klijnsma op koers met versnelde verhoging AOW-leeftijd

Het plan was aangekondigd in het regeerakkoord en moet de schatkist in de periode tot 2024 in totaal € 3,6 miljard opleveren. De staatssecretaris moest om haar voorstel er door te krijgen, de partijen wel tegemoetkomen met een verlenging én verruiming van de overbruggingsregeling. Die twee beloftes kosten haar € 53 miljoen. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, dit wordt 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Iets langer
Staatssecretaris Klijnsma: “Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze wet. En dat we de overbruggingsregeling toegankelijk hebben gemaakt voor een grotere groep mensen. Dit is een belangrijke stap om de AOW als fatsoenlijke basisvoorziening te houden voor iedereen. Mensen worden steeds ouder en hebben daarom langer een AOW-uitkering nodig. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken.”

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Klijnsma hoopt haar wetsvoorstel voor 1 juni door de Senaat te loodsen, zodat de eerste stap met een extra verhoging van een maand op de AOW-leeftijd per 2016 kan ingaan.

Reageer op dit artikel