nieuws

CPB stelt daling pensioenpremie bij naar 13%

Pensioen

Door de veranderingen in de pensioenregels daalt de pensioenpremie in totaal met 13% over 2014 en 2015

CPB stelt daling pensioenpremie bij naar 13%

. Dit blijkt uit een notitie van het Centraal Planbureau in opdracht van het CDA naar de generatie-effecten van de wijzigingen per 2015. Eerder becijferde het Centraal Planbureau een premiedaling van 11%. 

Per 1 januari gelden er nieuwe spelregels voor pensioenfondsen waarop pensioenfondsen en en vakbonden veel kritiek hebben. Pensioenfondsen moeten door de nieuwe regels hogere financiële buffers aanhouden volgens de analyse van het CPB. Door de aanpassing van het Financieel Toetsingskader hebben ouderen minder kans hebben op forse kortingen. Daarbij is de kans ook kleiner dat de pensioenen meestijgen met het prijspeil.

De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel over de nieuwe pensioenregels nog behandelen. Of de maatregelen per 1 januari van kracht worden, is dan ook nog niet duidelijk.

De verlaging van het jaarlijkse bedrag dat werkenden voor hun pensioen opzij mogen zetten, is al wel goedgekeurd en gaat in per 1 januari 2015

Het alternatief van het CDA zou betekenen de pensioenen op de korte termijn meer verhoogd kunnen worden. Echter, voor jongeren zou dat alternatief negatief uitpakken.

Reageer op dit artikel