nieuws

Eén pensioenregeling voor 540.000 werknemers in metaal en techniek

Pensioen

Werknemers en werkgevers in de sectoren Metaal en Techniek en Metalektro zijn het eens over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Beide bedrijfstakken krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling.

Eén pensioenregeling voor 540.000 werknemers in metaal en techniek

Dat betekent één pensioenregeling voor 540.000 werknemers bij 34.000 ondernemingen. FNV Metaal gaat het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

Franchise
De komende vijf jaar gaat de franchise stapsgewijs omlaag. In totaal wordt de franchise € 1.000 lager. Jos Brocken, landelijk bestuurder FNV Metaal: “Dat compenseert het effect van de beperking van de opbouw van 1,9% naar 1,875% zoals dat door de overheid is besloten. Vooral de lagere inkomens profiteren daarvan, maar ook de pensioenopbouw van mensen met het gemiddelde inkomen in de sectoren van € 35.000 blijft zoveel mogelijk op peil.”

Stabiele premie
In de nieuwe pensioenregeling blijft de premie de komende vijf jaar stabiel. Bij PME blijft de premie op het huidige niveau. Bij PMT daalt de premie met ongeveer 0,25% van de loonsom. Als de stabiele premie in enig jaar niet genoeg is voor een opbouw van 1,875%, dan wordt het opbouwpercentage in dat jaar verlaagd. Brocken: “Naar verwachting blijft er de komende jaren wat premie over, maar daarna kan de lage rekenrente ook leiden tot een premietekort en dus een lagere opbouw. Door premieoverschotten in een apart premiedepot vast te houden, kunnen deze aangewend worden om de pensioenopbouw in moeilijke jaren toch overeind te houden. Als het premiedepot voldoende gevuld is, kan het ook worden besteed aan een extra verhoging van de pensioenen van de werkende, premiebetalende deelnemers.”

Reageer op dit artikel