nieuws

AFM te spreken over wetsvoorstel pensioencommunicatie

Pensioen

De AFM staat positief tegenover het wetsvoorstel pensioencommunicatie, dat deze week is ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens de toezichthouder zorgt het nieuwe wetsvoorstel ervoor dat deelnemers beter een goede financiële planning voor de oude dag kunnen maken.

AFM te spreken over wetsvoorstel pensioencommunicatie

Volgens de AFM sluit de pensioeninformatie op dit moment nog niet altijd aan op de informatiebehoefte van deelnemers. “Daardoor heeft de deelnemer te weinig handvatten om zelf actie te ondernemen en financieel te plannen voor zijn oude dag”, schrijft de toezichthouder. Daarom steunt de AFM de nieuwe eisen die aan pensioenuitvoerders worden gesteld om informatie effectiever te maken.

Speerpunten
De AFM formuleert drie speerpunten die voor de toezichthouder belangrijk zijn. Ten eerste moet alle pensioeninformatie correct, duidelijk en evenwichtig zijn en tijdig verstrekt of beschikbaar gesteld worden. Ten tweede is de AFM positief over de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de basisinformatie over de pensioenregeling op de website van pensioenuitvoerders. Ten derde is het voor de toezichthouder essentieel dat deelnemers inzicht hebben in de aan de pensioenen gekoppelde risico’s. Volgens de AFM moet de deelnemer dit inzicht op persoonlijk niveau krijgen.

Reageer op dit artikel