nieuws

Pensioenfederatie: ‘Jongeren krijgen beloofde ‘zoet’ nooit’

Pensioen

De Pensioenfederatie heeft in een position paper stevige vraagtekens gezet bij het wetsvoorstel aanpassing Financieel Toetsingskader. De belangenvereniging betwijfelt of de nieuwe regels ervoor zorgen dat de risico’s eerlijk over de generaties verdeeld worden.

Pensioenfederatie: ‘Jongeren krijgen beloofde ‘zoet’ nooit’

De nieuwe indexatieregel is volgens de Pensioenfederatie een pijnpunt. “De nieuwe indexatieregel zorgt ervoor dat indexatie strengere eisen worden opgelegd dan in het huidige kader. Ook wordt inhaalindexatie feitelijk onmogelijk gemaakt. Een fonds mag volgens het wetsvoorstel alleen indexeren als de indexaties uit de buffer boven 110% van de nominale verplichtingen naar de toekomst toe blijvend kunnen worden toegekend. Dit leidt tot een latere toekenning van indexaties en een daarmee corresponderende hogere bufferopbouw.”

Zoet
Deze maatregelen zouden volgens de Pensioenfederatie ertoe leiden dat jongeren in de toekomst de dupe zijn. “Cruciaal voor het beoogde evenwicht is nu wanneer jongere deelnemers, gezien de strengere eisen die van toepassing zijn op inhaal-indexeren en het ongedaan maken van de kortingen, deze kortingen gerepareerd gaan krijgen. Het ziet er naar uit dat het aan de jongeren beloofde ‘zoet’ nooit uitgedeeld zal worden.” Ook oudere generaties zijn de dupe van het nieuwe indexeren, leest het position paper. Uit eerste berekeningen zou blijken dat dit leidt tot een koopkrachtverlies van ongeveer 6% voor deelnemers en gepensioneerden.

Toezicht
De Pensioenfederatie heeft daarnaast zijn twijfels bij de in hun ogen groeiende rol van DNB. “Indien DNB vergaande bevoegdheden krijgt, gaat de toezichthouder steeds meer op de stoel van de contractspartijen en de fondsbesturen zitten. Dat is geen wenselijke situatie en bovendien onnodig. In het wetsvoorstel krijgt DNB bij het invullen van een evenwichtige verdeling over de generaties bovendien een grote rol toebedeeld. De bevoegdheden van DNB en het normenkader dat daarbij wordt gehanteerd, zijn vooralsnog volstrekt niet helder. Het risico is aanwezig dat uiteindelijk niet de contractspartijen beslissen over cruciale onderdelen van het pensioencontract, maar DNB.

Klijnsma
In een reactie zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma dat het nieuwe voorstel er juist voor zorgt dat het opgebouwde pensioenvermogen beter wordt geborgd voor jong en oud. “Fondsen houden voldoende ruimte om hun eigen indexatieambitie te bepalen zolang dit maar evenwichtig gebeurt met het oog voor de belangen van alle generaties. Kern is dat kortingen bij tegenvallers beter worden gespreid, voordelig voor ouderen, maar ook dat meevallers minder snel worden uitgekeerd, voordelig voor jongeren. Dat laatste betekent wel dat minder snel geïndexeerd kan worden. Het Centraal Planbureau heeft de integrale effecten van de maatregelen in het wetsvoorstel doorgerekend: er is volgens het CPB sprake van evenwichtige generatie-effecten.”

Bron: ANP

Reageer op dit artikel