nieuws

NN: Stijgend vertrouwen in pensioen

Pensioen

Volgens Nationale-Nederlanden stijgt het vertrouwen van Nederlanders over het krijgen van het pensioeninkomen waar ze recht op hebben. Het vertrouwen blijft desalniettemin aan de lage kant, ondanks de stijging van 17% aan het eind van vorig jaar naar 23% in de eerste maanden van 2014.

Dat blijkt uit de Zekerheidsindex van NN, een onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van de verzekeraar uitvoerde onder 1256 respondenten. Jongeren onder de 30 jaar zijn de pessimistische groep onder de respondenten, al daalde hun pessimisme wel licht. Van de jongeren verwacht 35% helemaal niets meer te krijgen later en vindt 44% dat zij alleen maar betalen voor de ouderen van nu in plaats van voor hun eigen dag.

Risico
Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland het liefst risico zoveel mogelijk mijden bij het opbouw van het pensioen. Slechts 2% van de respondenten geeft aan veel risico te willen nemen in de pensioenopbouw, met mogelijk een hoger pensioeninkomen, maar geen garantie daarop. Liever kiest men voor een gespreid risico (56%) of een laag risico (42%) met een lager inkomen, maar een hogere garantie.

Reageer op dit artikel