nieuws

Nederlanders weten weinig van pensioen, maar maken zich wel zorgen.

Pensioen

Nederlanders weten weinig van pensioenen, maar een ruime meerderheid maakt zich wel zorgen over het pensioenstelsel. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft laten verrichten. Klijnsma geeft vandaag het startschot voor de nationale pensioendialoog met o.a. de lancering van denationalepensioendialoog.nl.

Nederlanders weten weinig van pensioen, maar maken zich wel zorgen.

In het kader van de nationale pensioendialoog vinden er – naast de lancering van de website – in september tot december discussiebijeenkomsten in het land plaats en is er een slotconferentie in december. De staatssecretaris verwerkt de uitkomsten van deze activiteiten in een notitie die voorjaar 2015 naar de Tweede Kamer gaat. In de notitie worden verschillende varianten van een toekomstig pensioenstelsel verwerkt.

Onderzoek
Slechts 28% van de Nederlanders vindt dat hij een goede kennis heeft van pensioenen, blijkt uit het onderzoek dat  Klijnsma heeft laten uitvoeren. Wel maakt 69% zich zorgen over de toekomst van het stelsel. Vooral mensen met lage inkomens vrezen dat hun pensioeninkomen niet voldoende is om van te leven zoals ze willen.

De meeste mensen willen meer kunnen kiezen als het om hun pensioen gaat. Zo wil 73% zelf kunnen bepalen wanneer een uitkering begint en rond de 60% wil zeggenschap over beleggingsrisico’s en premiehoogte. Een krappe meerderheid (53%) geeft de voorkeur aan een collectieve pensioenregeling. Ook wil bijna de helft kunnen kiezen voor een pensioenfonds of -verzekeraar.

Pensioendiscussie

De pensioendiscussie van Klijnsma gaat over de wat langere termijn. Ze staat los van veranderingen die dit kabinet komend jaar wil aanbrengen op pensioengebied. Het parlement is al akkoord gegaan met een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw. Binnenkort wordt een wetsvoorstel behandeld om de spelregels voor pensioenfondsen te veranderen. Dat moet zorgen voor een eerlijker verdeling van de risico’s tussen jong en oud. Vanuit de pensioenwereld is daar veel kritiek op.

Reageer op dit artikel