nieuws

Pensioenfederatie wil samenwerken in afkoop kleine pensioenen

Pensioen

In een brief aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) heeft de Pensioenfederatie enkele oplossingen geschetst voor de afkoop van kleine pensioenen. De federatie hoopt in samenwerking met de staatssecretaris tot een oplossing te komen.

Pensioenfederatie wil samenwerken in afkoop kleine pensioenen

“De Pensioenfederatie ziet graag dat er op korte termijn een structurele oplossing komt die primair in het belang is van de betrokkenen”, schrijft de federatie. “Wij komen graag samen met u tot een constructieve oplossing. Daarbij is van belang dat het een oplossing is die door pensioenfondsen goed uit te voeren is en dat zij daarmee dus niet verzeild raken in verdere complexiteit en juridische risico’s.”

AOW
Omdat de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs wordt verhoogd gaan het moment van pensioeningang de de AOW-ingangsdatum uiteenlopen. Dat betekent dat de afkoopsom van het kleine pensioen wordt meegenomen in de inkomenstoets voor de AOW-partnertoeslag en Amw-uitkering. “Dat is een zeer onwenselijke situatie voor betrokkenen”, schrijft de Pensioenfederatie.

De belangenbehartiger zet erop in dat pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen om de betaling van de afkoopsom uit te stellen tot direct na de AOW-ingangsdatum en dat dat moment ook wordt geboekt als het fiscale moment van afkoop. Dat verzoek wordt ook bij Klijnsma neergelegd: “Wij pleiten ervoor de al aangedragen oplossing – uitstel van betaling van de afkoopsom – alsnog in heroverweging te nemen en vragen u om de genoemde fiscale hindernissen weg te nemen.”

De brief van de Pensioenfederatie is hier te lezen.

Reageer op dit artikel