nieuws

Rapport: huidige prijsstelling PPI’s wel erg scherp

Pensioen

Rapport: huidige prijsstelling PPI’s wel erg scherp

De komst van de premiepensioeninstelling (PPI) drie jaar geleden, leidde tot meer concurrentie tussen aanbieders van premieregelingen, een lagere prijsstelling en meer transparantie. Maar of de uitvoeringskosten op het huidige lage niveau kunnen blijven, is zeer de vraag. Nog geen van de elf PPI’s heeft het break even punt tussen opbrengst en kosten bereikt. De eersten zullen naar hun eigen verwachting in 2014 winstgevend worden.

Dat blijkt uit een evaluatie in opdracht van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken. Er zijn sinds 1 januari 2011 elf vergunningen voor PPI’s verleend. Een aanzienlijk aantal en ongeveer gelijk aan het aantal levensverzekeraars dat actief is in de markt van tweede pijler premieregelingen, zo schrijven de onderzoekers (LNBB actuarissen en pensioenconsultants en AF Advisors).

Consolidatie
Op het moment van onderzoek heeft nog geen PPI het break even punt bereikt. De eerste PPI’s zullen naar hun eigen verwachting in 2014 winstgevend worden. Vanwege de beperkte omvang van de Nederlandse markt voor de uitvoering van premieregelingen wordt een consolidatie niet uitgesloten, aldus de onderzoekers. “PPI’s zijn op dit moment vooral op zoek naar het behalen van genoeg marktvolume; consolidatie betekent een kans om dit volume te behalen”, aldus het rapport dat ook de vraag opwerpt of de uitvoeringskosten op het huidige lage niveau zullen kunnen worden gecontinueerd. “Enerzijds bestaat de indruk dat de prijzen door de toegenomen concurrentie sneller zijn gedaald dan door efficiencyvoordelen kan worden gerechtvaardigd. Anderzijds bestaat het risico dat een opstapeling van afwijkende productvoorwaarden in toenemende mate een efficiënte bedrijfsvoering in de weg kan gaan staan.”

Marktwerking
De onderzoekers concluderen dat de PPI heeft bijgedragen aan meer concurrentie tussen aanbieders van premieregelingen (PPI’s en verzekeraars). Dat resulteerde in een lagere prijsstelling op basis van aanzienlijk lagere uitvoeringskosten, beleggingskosten en premies voor aanvullende verzekeringen, zonder dat daar een versobering in de dienstverlening of verzekerde risicodekkingen tegenover staat. Ook ontstond meer transparantie. PPI’s maken in de communicatie met deelnemers en werkgevers goed gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt.

Hoger pensioen
De geconstateerde prijsdaling heeft volgens de onderzoekers een meetbaar positief effect op het pensioenresultaat van deelnemers aan premiepensioenregelingen. Bij een gelijkblijvend pensioenbudget is er daarmee in de huidige premiepensioenproducten meer geld beschikbaar voor pensioenopbouw. In combinatie met beter en goedkoper beleggen resulteert dit naar verwachting in zo’n 13% hoger pensioen en een lager risico voor deelnemers.

Buitenland
De introductie van de PPI komt deels voort uit grensoverschrijdende ambities: het nieuwe pensioenvehikel zou eenvoudig buitenlandse premieregelingen uit moeten kunnen voeren. Dat gebeurt nog niet. Volgens de evaluatie hebben vier PPI’s aangegeven grensoverschrijdende ambities te hebben en die voor 2016 te willen invullen. In hun bedrijfsplannen geven de PPI’s aan een land-voor-land aanpak voor ogen te hebben bij het implementeren van buitenlandse regelingen.

Reageer op dit artikel