nieuws

‘Nieuwe pensioenopbouw leidt tot variabel AOW-franchise’

Pensioen

Het nieuw fiscaal kader voor pensioenopbouw per 1 januari 2015 een variabele AOW-franchise gaat veroorzaken. Dat beweert pensioenadviesbureau Pensioen Perspectief op basis van eigen onderzoek. Met name de lagere lonen ondervinden hier de gevolgen van.

‘Nieuwe pensioenopbouw leidt tot variabel AOW-franchise’

“De huidige wettelijke systematiek om de AOW-franchise vast te stellen voldoet niet meer binnen het nieuwe fiscale kader”, zegt Jaap Harmsen, directeur van Pensioen Perspectief. “Dit resulteert in een hogere of lagere eigen bijdrage van een werknemer, afhankelijk per pensioenregeling, en is van grote invloed op de uiteindelijke pensioenaanspraak. Werknemers met een eindloonregeling leveren zelfs pensioen in als gevolg van de nieuwe fiscale pensioenmaxima.”

Volgens Pensioen Perspectief zijn de gevolgen vooral voor de lagere lonen ingrijpend. De Belastingdienst heeft de bevindingen uit het onderzoek onderschreven.

Reageer op dit artikel