nieuws

Pensioensector zet vraagtekens bij plannen Klijnsma

Pensioen

De pensioensector heeft zijn twijfels over de herziening van het pensioenstelsel zoals Jetta Klijnsma (staatssecretaris van Sociale Zaken) die heeft voorgesteld in de Tweede Kamer. Het Financieel Dagblad maakte een rondgang langs onder meer de pensioenfondsen.

Pensioensector zet vraagtekens bij plannen Klijnsma

Ook Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, werd aan de tand gevoeld. Hij drukte zijn zorgen over de plannen van Klijnsma, die wil voorkomen dat pensioenfondsen te snel geld uitgeven en te weinig overhouden voor toekomstige generaties. Riemen: “Maar ze gaat nu alle fondsen langs dezelfde lat leggen, terwijl fondsen sterk kunnen verschillen. Een aantal fondsen zal hierdoor onterecht niet kunnen indexeren. Daarmee verstoor je juist het evenwicht tussen generaties.” Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft ook kritiek. Directeur Peter Borgdorff (foto): “Het regime is alleen nog maar strenger geworden. De buffers moeten bijvoorbeeld omhoog.”

Premieovereenkomst
Een positief punt voor de pensioenfondsen is de toezegging van Klijnsma om te gaan kijken of de premieovereenkomst verbeterd kan worden. Daarbij staat de premie vast en hangt het pensioen af van de beleggingsresultaten. De sector ziet in deze regeling een mogelijk alternatief voor fondsen met een indexatieambitie. Riemen: “We gaan hierover in gesprek met Klijnsma.”

 

Reageer op dit artikel