nieuws

Omtzigt: ‘Pensioenwetgeving wordt te ingewikkeld’

Pensioen

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt roept in een opiniestuk in de Staatscourant regering en sociale partners op tot één uitvoerbaar pensioencontract te komen, omdat het nu te ingewikkeld dreigt te worden.

Omtzigt: ‘Pensioenwetgeving wordt te ingewikkeld’

“In 2010 sloten de sociale partners en de regering een pensioenakkoord. De kern daarvan had een nieuw pensioencontract moeten zijn. Tot op de dag van vandaag is er nog geen akkoord over de nieuwe vorm en het bijbehorende financiële toetsingskader”, aldus Omtzigt.

Eerst ging de governance op de schop, schrijft hij. “Omdat ook daar geen overeenstemming over was, mag een pensioenfonds nu kiezen uit vijf verschillende bestuursmodellen. De advieswereld vaart er op dit moment wel bij. Daarna had de regering geld nodig. Dat wordt onder andere binnengehaald door een deel van de belastinginkomsten bij de inleg van pensioenpremie te innen. Daardoor krijgen mensen met een inkomen van meer dan 100.000 euro straks twee pensioenen: een brutopensioen en een nettopensioen. Ze krijgen ook twee pensioenoverzichten per werkgever die ze gehad hebben. Aangezien de regering nog steeds een tekort heeft, is de kans groot dat de inkomensgrens zal dalen en grote groepen werknemers hiermee te maken krijgen. De Eerste Kamer kan dit overigens nog voorkomen door deze wet niet aan te nemen, maar die kans lijkt klein.”

Exploderen
Ook bij het contract dreigt nu zoiets ingewikkelds te gebeuren, voorspelt Omtzigt. “Omdat niemand het eens kan worden, dreigt het aantal contractvormen te exploderen. Van beschikbare premie en premiepensioeninstelling (PPI) tot middelloonregelingen. En die middelloonregelingen zijn nu nog nominaal, maar zouden ook een zachte reële vorm met allerlei verschillende indexatie-ambities kunnen krijgen. Dit wordt een groot probleem. De saldi van twee bankrekeningen kun je bij elkaar optellen. Maar verschillende pensioenen worden niet optelbaar. Je krijgt ze bruto en netto, nominaal en reëel, bij pensioenfondsen en verzekeraars. Dat gaat dus straks mis bij waardeoverdracht, verevening bij echtscheiding of (tijdelijke) migratie. Je kunt namelijk niet meer begrijpen hoe het ene pensioen in het andere wordt omgezet en hoe het verdeeld wordt.”

Eén contract
Het zou de regering, het parlement en de sociale partners sieren om tijdig in te zien dat deze weg van een steeds ingewikkelder stelsel vastloopt, zegt het Kamerlid. “Dan zou het nettopensioen niet ingevoerd worden en zouden we om de tafel gaan zitten voor één uitvoerbaar pensioencontract. Dat kan een middelloonregeling met bijvoorbeeld degressieve opbouw zijn, waarin jongeren jaarlijks meer opbouwen dan ouderen. Dat kan ook een beschikbare premieregeling zijn. Die essentiële keus is allereerst aan de sociale partners. En dan moeten we ook afspreken om die keuze in ieder geval tien tot vijftien jaar zo te houden. Vandaar dat een breed draagvlak wenselijk en zelfs noodzakelijk is. Daar moet met spoed aan gewerkt worden.”

Meepraten over de toekomst van het pensioenstelstel? Doe mee aan AM Pensioenstrijd.

Reageer op dit artikel