nieuws

ING verzelfstandigt pensioenfonds

Pensioen

ING gaat zijn pensioenfonds verzelfstandigen. De financiering van de indexatieverplichtingen wordt overgedragen aan Pensioenfonds ING. Daarnaast worden de bestaande bij- en terugstortverplichtingen tussen ING en het fonds beëindigd. Dat komt volgens het concern de stabiliteit van het eigen vermogen ten goede. ING stort nog wel eenmalig een bedrag van 549 miljoen euro in het fonds.

ING verzelfstandigt pensioenfonds

Het pensioenfonds van ING heeft een beheerd vermogen van circa 18 miljard euro voor ongeveer 70.000 huidige en voormalige medewerkers. Anders dan bij de meeste pensioenfondsen in Nederland, worden de verhogingen van de pensioenen gefinancierd door ING. Indien daar zwaarwegende redenen voor zijn, kan ING beslissen om middelen niet of niet volledig ter beschikking te stellen. “De manier waarop de financiering van de verhogingen bij ING is geregeld is bijzonder: doorgaans is een pensioenfonds zelf verantwoordelijk voor het financieren van deze verhogingen”, aldus het Pensioenfonds ING.
Onafhankelijkheid
Onderhandelingen tussen delegaties van CNV Dienstenbond, De Unie, FNV Finance, het fonds en ING hebben geleid tot financiële onafhankelijkheid van het fonds. De bijstorting drukt de nettowinst van ING in het eerste kwartaal met 412 miljoen euro. Afschrijvingen op de pensioenbezittingen leiden tot een last van nog eens circa 800 miljoen euro. ING Bank neemt daarvan twee derde voor zijn rekening, de verzekeringstak een derde.
Premies omlaag
FNV Finance stelde in een reactie dat de verzelfstandiging van het pensioenfonds op een “verantwoorde wijze” gebeurt. De bond wees er ook op dat is afgesproken dat de pensioenpremies voor werknemers tijdelijk zijn verlaagd. "Dat betekent netto meer loon en dus meer besteedbaar inkomen”, aldus Fred Polhout van FNV Finance. Door internationale regelgeving zou de financiële positie van het pensioenfonds een directe invloed hebben op de kapitaalpositie van ING, zo merkte de vakbond op. "Dit zou een potentiële bedreiging voor het bedrijf zijn en dus ook voor de werknemers en gepensioneerden”, aldus Polhout.

Reageer op dit artikel