nieuws

Pensioenakkoord betekenisvolle en moedige stap vooruit

Pensioen

De kogel is door de Haagse kerk. Na een woonakkoord lag er nog voor de kerst een pensioenakkoord. Een heel mooie stap op weg naar Nederlanders meer aan het stuur zetten van hun eigen financiële toekomst.

Het financiële risico van lang gezond leven dragen we in toenemende mate al zelf. Dus is het ook eerlijk dat je daar zelf de verantwoordelijkheid over kan nemen. Deze tijd vraagt om meer flexibiliteit. Deelnemers van collectieve regelingen mogen straks kiezen om het werknemersdeel van de premie te gebruiken voor de eigen woning. Hiermee is de eerste brug geslagen tussen wonen en pensioen. Nu de zorg nog.
Ruimte
Het kabinet schetst eindelijk de basis voor ons toekomstige stelsel. Ik zie wel ruimte voor verbeteringen:
Het initiatief komt bij de deelnemer te liggen. Deze kan een eenvoudige basisregeling afsluiten in de tweede pijler, bij een zelf te kiezen uitvoerder. Deze basisregeling komt naast de AOW. Door de eenvoud van de regeling zijn uitvoeringskosten laag. Werkgevers blijven bijdragen aan de premies voor deze basisregeling maar zijn niet langer degenen die bepalen waar het pensioen wordt uitgevoerd. Dit geeft ruimte aan de wens van keuzevrijheid die onze jongeren graag willen, zie ook het initiatief van de politieke jongeren.
Maar het biedt ook kansen voor zzp’ers, wanneer tenminste wordt bepaald dat zij zelf hun uitvoerder kiezen. Immers, het kabinet kiest op basis van solidariteit binnen de beroepsgroep voor een pensioenfonds voor zzp’ers. Ik kan mij voorstellen wat een beroepsgroep is als je het bijvoorbeeld over bouwvakkers hebt, maar de verschillen tussen zzp’ers zijn gigantisch. Al die groepen, al die mensen moet je de keuze geven om te sparen voor later. Met een product en bij een pensioenuitvoerder die bij hun specifieke situatie past.
Pittig
We moeten als sector wel goed zicht blijven houden op de effecten van de aanzienlijke beperking van de opbouw van een noodzakelijk pensioen. Daarbij krijgen wij als verzekeraar nog een pittige uitdaging om alle wijzigingen voor 1 januari 2015 ingevoerd te krijgen. Ook de inkomensgrens van € 100.000 is een beperking. Maar als werkgevers de mogelijkheid krijgen om voor het personeel een collectieve netto regeling aan te bieden, kunnen wij als uitvoerders deze netto regeling efficiënt uitvoeren. Met als voordeel dat mensen voldoende beschermd blijven voor risico’s als arbeidsongeschiktheid en inkomen voor nabestaanden.
Ondanks de versobering van het Witteveenkader ben ik positief over de koers die het kabinet voor onze pensioenen uitzet. De weg vooruit is naar mijn idee de gedachte van keuzevrijheid. Ik besef mij terdege, dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Maar het is wel de grondslag om ons mooie stelsel naar een nieuw niveau te tillen. En…in 2014 gaan we echt fundamenteel maar de toekomst van ons pensioenstelsel kijken. Dit heet vooruitdenken en dat vereist moed.

Reageer op dit artikel