nieuws

Fuseren kost pensioenfondsen bijna halve ton

Pensioen

Fuserende pensioenfondsen moeten, uit oogpunt van concentratietoezicht, € 45.000 betalen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de Pensioenfederatie een ‘onterechte hobbel’ bij de consolidatie van pensioenfondsen, maar minister Kamp (Economische Zaken) houdt er toch aan vast. "Kamp ziet de pensioensector als makkelijke financieringsbron."

Fuseren kost pensioenfondsen bijna halve ton

Sinds 2009 vallen fusies van pensioenfondsen onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa). “Fuserende pensioenfondsen worden gedwongen om dure adviseurs in te huren, pakken papier naar de ACM te sturen en 45.000 euro naar de ACM over te maken. Er is in de afgelopen vijf jaar geen enkel kritisch geluid van de ACM bij een fusie van pensioenfondsen geweest”, aldus de koepel van pensioenfondsen.
Motie
Kamerlid Mei Li Vos vroeg bij de recente kamerbehandeling van de Instellingswet ACM aandacht voor het onderwerp. “Het is niet wenselijk om deze dure en tijdrovende procedure in stand te laten bij kleinere fusies.” Vos wijst er op dat bij fusies van pensioenfondsen dezelfde drempel wordt gehanteerd als bij ondernemingen, te weten 150 miljoen euro. “Dat staat gelijk aan 0,5% van de bruto pensioenpremies in Nederland.” Ook de Pensioenfederatie noemt die drempel ongebruikelijk laag. “Bij andere sectoren is concentratietoezicht pas gebruikelijk bij een marktaandeel van 10 tot 20%.”
Meerwaarde
Volgens Vos is het juist wenselijk dat pensioenfondsen fuseren en een grotere schaalgrootte krijgen, ook in verband met de beperkte beschikbaarheid van bestuurders en toezichthouders. “Ook heeft, wat de pensioendeelnemers betreft, mededingingstoezicht geen meerwaarde omdat een pensioenfonds verplicht is, er niet overgestapt kan worden en er dus, wat de deelnemers betreft, sowieso geen concurrentie is.”
Schijn
Volgens de Pensioenfederatie houdt minister Kamp van Economische Zaken vooralsnog vast aan de huidige procedures. "Het heeft er alle schijn van dat minister Kamp de pensioensector als een gemakkelijke financieringsbron ziet voor de kosten van de ACM. Dit terwijl hier een verwaarloosbare prestatie tegenover staat."

Reageer op dit artikel