nieuws

Werkgever betaalt mee aan operatie ‘pensioenleeftijd 67’

Pensioen

ASR blijkt niet de enige verzekeraar die werkgevers laat betalen wanneer ze niet kiezen voor de standaardoplossing in de operatie ‘pensioenleeftijd 67′. Soms moet zelfs voor de standaardoplossing betaald worden, zoals bij Aegon en Achmea. De bedragen variëren nogal. Ook blijkt dat naast ASR alleen Zwitserleven kiest voor het (voorlopig) handhaven van pensioenleeftijd 65.

Werkgever betaalt mee aan operatie ‘pensioenleeftijd 67’

Een rondgang van AM langs de grootste pensioenaanbieders levert een gevarieerd beeld op. Aegon heeft het productassortiment inmiddels aangepast aan pensioenleeftijd 67 jaar en ziet niets in de oplossing van ASR. Werkgevers die een bovenmatige regeling tegemoet zien, stelt Aegon voor om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar in combinatie met het toepassen van het fiscaal maximale opbouwpercentage of de maximale beschikbare premiestaffel. Die oplossing is niet gratis, maar Aegon neemt het merendeel van de kosten voor haar rekening. Voor wie overstapt naar het nieuwe productassortiment vervallen deze kosten.  Wil de werkgever afwijken van de standaard dan vraagt Aegon in principe geen extra kosten, maar “bij grotere afwijkingen vragen we de wijzigingskosten zoals die in de uitvoeringsovereenkomst zijn vastgelegd.”
Achmea
“Voor premieovereenkomsten bij Achmea maakt de aanpassing deel uit van overgang naar een geconsolideerde administratieve omgeving . In die gevallen is aanpassing dan ook gratis. Klanten met een bovenmatige regeling krijgen een aanbod voor pensioenleeftijd 67 in het gemoderniseerde product. Het alternatief is het handhaven van de bestaande pensioenregeling op pensioenleeftijd 65. De bovenmatigheid wordt dan opgelost door het kosteloos aanpassen van de investering en het naar beneden bijstellen van het nabestaandenpensioen. Ook werkgevers met uitkeringsovereenkomsten krijgen een voorstel voor een nieuwe pensioenregeling met eindleeftijd 67, maar dat is niet gratis. “We bieden daarbij premiestabilisatie aan, zodat de premie op het niveau van de huidige regeling blijft. De kosten hiervoor zijn € 300. Het alternatief is een regeling op 65 jaar met aanpassing van de opbouwpercentages. Daarvoor vragen we een bijdrage van € 500.”
Zwitserleven
Zwitserleven stelt net als ASR voor om de pensioentoezegging voorlopig te verlagen tot het nieuwe verlaagde fiscale plafond op basis van de huidige pensioenleeftijd. Dat voorstel is gratis. Wil een klant andere aanpassingen dan Zwitserleven voorstelt,  dan kunnen daarvoor kosten worden gevraagd, indien het om een handmatige actie gaat. Voor deze aanpassing hanteert Zwitserleven een standaardtarief van € 2.500, maar verlaging van die kosten is mogelijk bij kleinere wijzigingen die minder impact op de administratie hebben.
Delta Lloyd
Delta Lloyd is de enige partij die zegt de werkgever helemaal niet te laten meebetalen. Per 1 januari zal ongeveer tweederde van de pensioenportefeuille fiscaal bovenmatig worden. Om dat te voorkomen heeft Delta lloyd alle werkgevers met een bovenmatige pensioenregeling een standaardoplossing aangeboden, waarmee wordt overgegaan naar pensioenleeftijd 67 jaar. Maar, werkgevers kunnen er ook voor kiezen om de pensioenleeftijd ongewijzigd te laten en het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen te verlagen.
Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden doet werkgevers met een regeling die niet meer voldoet aan de wet- en regelgeving per 1 januari een voorstel om de toekomstige opbouw kosteloos naar een pensioenleeftijd van 67 te brengen. Wat een werkgever moet betalen die van deze standaard wil afwijken? “Dat ligt aan de afwijking die gewenst is.”

Reageer op dit artikel