nieuws

DNB: actuarieel ophogen pensioenaanspraken mag zonder toestemming

Pensioen

De Nederlandsche Bank heeft aangegeven dat verzekeraars en fondsen bestaande pensioenaanspraken zonder toestemming actuarieel neutraal mogen verhogen naar de nieuwe pensioenleeftijd. Er is dan geen sprake van een interne collectieve waardeoverdracht.

DNB: actuarieel ophogen pensioenaanspraken mag zonder toestemming

Materieel gezien blijft namelijk de pensioenaanspraak of het pensioenrecht nagenoeg gelijk, stelt DNB. Pensioenuitvoerders hoeven in dat geval dan ook niet een collectieve waardeoverdracht bij DNB te melden en de individuele deelnemers in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen de interne waardeoverdracht.
De Nederlandsche Bank zegt dat in een Q&A. Hier gelden wel drie vereisten voor. De aanspraken moeten actuarieel gelijkwaardig worden opgehoogd, de verhouding ouderdomspensioen en kapitaalgedekt partnerpensioen moet gelijk blijven en het reglement moet vervroegingsmogelijkheden kennen zodat de deelnemer te zijner tijd het ouderdomspensioen kan vervroegen.
Het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst dienen bij het aanpassen van de pensioeningangsdatum overigens wel te worden aangepast, zegt DNB.

Reageer op dit artikel