nieuws

NOPD: ‘Zadel pensioenpraktijk niet met gedrocht op’

Pensioen

De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen kan leven met de nodige beperkende maatregelen rond de opbouw van pensioenvoorzieningen in Nederland. Daarentegen is de aanvullende netto spaarfaciliteit, waarmee alsnog een opbouwpercentage van 1,85% kan worden bereikt, de NOPD een doorn in het oog. "Wij adviseren met klem de pensioenpraktijk niet met dit gedrocht te belasten."

NOPD: ‘Zadel pensioenpraktijk niet met gedrocht op’

Dat staat in het – inmiddels traditionele – Herfststatement van de beroepsorganisatie. De inperking van het Witteveen-kader is op zich niet onoverkomelijk vindt de NOPD onder voorzitterschap van Theo Gommer. Ook bij 1,75% kan (bij voldoende dienstjaren en indexatie) een voldoende goed pensioen worden opgebouwd. De beperking tot een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000 valt eveneens te verdedigen, aldus de pensioendeskundigen. "Daarentegen is de aanvullende netto spaarfaciliteit, waarmee alsnog een opbouwpercentage van 1,85% kan worden bereikt, nadrukkelijk door de sociale partners bedacht. Wij adviseren met klem de pensioenpraktijk niet met dit gedrocht te belasten. De laatste handreiking van het kabinet naar 2% zou alle kou uit de lucht halen."
Sociale zekerheid
De NOPD vindt dat de beperking van de sociale zekerheid, de AOW en de ANW, de bodem heeft bereikt. "Zeker nu veel pensioenregelingen nog slechts een risico-nabestaandenpensioen kennen. Het SCP constateert dat de AOW voldoende bestaansminimum garandeert: wij betwijfelen of dat anno 2013 echt zo is."
Gouden handdruk
De afschaffing per 2014 van de ‘gouden handdruk’-stamrechtfaciliteit valt volgens de pensioendeskundigen uitsluitend te verdedigen vanuit budgettaire redenen. "Hoewel de ‘gouden handdruk’ er primair is voor gederfd of te derven inkomen en niet voor aanvullend pensioen, is de mogelijkheid om met het geld een eigen bedrijf op te starten voor ons juist reden om de faciliteit te handhaven. Weliswaar kan ook vanuit het netto restant gespaard worden voor de oude dag of kan het geld worden gebruikt voor om-/bijscholing en/of start van een eigen bedrijf, de faciliteit sec voorzag wel degelijk in een goede behoefte, juist in deze economische tijden."
Visie
Naar de mening van de NOPD is er nog altijd onvoldoende beleid en visie vanuit de wetgever. "Die fundamentele kritiek blijft overeind. Het blijven ad hoc maatregelen met weinig consistentie tussen Financiën en Sociale Zaken. Den Haag moet zich minder gelegen laten liggen aan de mening van subjectief belanghebbenden. En de rol van DNB en de AFM moet uiteraard beperkt blijven tot toezichthouder en niet doorschieten naar die van beleidsbepaler."

Reageer op dit artikel