nieuws

Peter Borgdorff

Pensioen

Peter Borgdorff Peter Borgdorff is sinds december 2007 werkzaam als directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, een fonds met 2,5 miljoen deelnemers en zo’n € 130 miljard belegd vermogen. Hij is eindverantwoordelijke van het bestuurbureau en is uit hoofde van zijn functie lid van het College van Advies van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds Predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland. Peter Borgdorff is voorzitter van Eumedion, het platform voor institutionele beleggers aangaande governance en duurzaamheid, en bestuurslid van het Nibud.

Peter Borgdorff

Hij heeft zijn loopbaan grotendeels doorgebracht in de wereld van sociale partners. Hij was secretaris van de Bond van Christelijke Ondernemers in het Bakkersbedrijf en vanuit die functie ook secretaris van het werkgeversoverleg. Vervolgens werkte hij zes jaar bij paritaire organisaties, die waren belast met innovatie, kwaliteitszorg, scholing en collectieve promotie in de bakkerijsector. Daarnas ging hij over naar de vakbeweging, waar hij de fusie tussen VHP en De Unie begeleidde.
Van 2002 tot december 2007 was Peter directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. 

Reageer op dit artikel