nieuws

Vakcentrale MHP principieel tegen inkomensgrenzen in AOW

Pensioen

Vakcentrale MHP roept de Tweede Kamer op niet in te stemmen met het wetsvoorstel afbouw AOW-partnertoeslag. “De voorgestelde inkomensgrens is willekeurig en onrechtvaardig’, aldus voorzitter Bob van der Wal.

Vakcentrale MHP principieel tegen inkomensgrenzen in AOW

De AOW-partnertoeslag wordt vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen afgebouwd voor mensen met de hoogste inkomens. Het gaat om AOW-ers met een inkomen vanaf € 46.000 (exclusief AOW). Bij een inkomen van ongeveer € 54.000 vervalt de partnertoeslag geheel.

Inkomensgrenzen

De MHP wijst om principiële redenen het hanteren van inkomensgrenzen in de AOW af. “Er zijn bij de totstandkoming van de AOW bewust geen inkomens uitgesloten van de wettelijke ouderdomsverzekering. Hogere inkomens betalen AOW-premie en hebben derhalve recht op uitkeringen, zoals de AOW-partnertoeslag. Bovendien is het hanteren van inkomensgrenzen altijd arbitrair en kunnen gemakkelijk nog lager worden bijgesteld. Een inkomensgrens vanaf 46.000 euro vanwaar het bestaande recht op de toeslag wordt afgebouwd per 1 januari 2015 is willekeurig en wordt ten onrechte als ‘hoogste inkomens’ aangemerkt.”

Reageer op dit artikel