nieuws

Schaf de Anw aub gewoon af!

Pensioen

Er is maar één ding gevaarlijker dan de afwezigheid van sociale zekerheid en dat is de illusie dat zaken door de regering goed geregeld zijn, terwijl dat niet zo is. De regering moet in deze tijden van crisis het begrotingstekort beteugelen en haar uitgaven beperken. Dat heeft helaas ook gevolgen voor de sociale zekerheid in Nederland. Als je echter van een regeling maar zo weinig over laat als bij de huidige Anw-plannen, dan kun je de regeling beter geheel afschaffen!

In 1996 werd de AWW opgevolgd door de huidige en soberder Anw. Om nog voor een uitkering in aanmerking te komen moeten nabestaanden die na 1 januari 1950 zijn geboren aan bepaalde voorwaarden voldoen; alleen bij zwangerschap, minderjarige kinderen of arbeidsongeschiktheid komen ze voor een uitkering (tot uiterlijk 65 jaar) in aanmerking. Deze wordt gekort als de achterblijvende partner zelf inkomen heeft. Voor de Anw wordt een jaarlijkse een premie voldaan van 1,1% van het inkomen, met een minimum van € 30 en een maximum van € 304.

Uitgehold

In het regeerakkoord wordt de Anw verder uitgehold. De uitkering voor nabestaanden wordt voor de toch al beperkte groep die ervoor in aanmerking komt, vanaf 1 juli 2014 gemaximeerd tot één jaar. De uitkering is gebaseerd op het minimumloon. Je ontvangt dus maximaal ongeveer € 15.000 in het eerste jaar, daarna moet je zelf in je inkomen voorzien. (De wezenuitkering blijft overigens wel bestaan.)
Het grootste probleem is dat de meeste Nederlanders waarschijnlijk nog altijd denken dat zij, als ze hun partner verliezen, op een uitkering kunnen rekenen. Ze treffen daarom zelf geen voorzieningen. Als eenmaal duidelijk wordt wat de werkelijke situatie is, dan is het te laat om nog maatregelen te treffen. In de huidige arbeidsmarkt is het helaas erg lastig om een baan te vinden, zeker als je lang niet hebt gewerkt.
 

Afschaffen

Ik zeg daarom: schaf de Anw gewoon af! Communiceer duidelijk dat er géén voorziening meer is als je partner overlijdt. Dan gaan mensen zelf kiezen of ze een verzekering willen. Een overlijdensrisicoverzekering met een uitkering van € 15.000 kost overigens tussen de € 4,50 en € 15 per maand (afhankelijk van leeftijd, roken, etc.). Op deze manier bespaart dus niet alleen de overheid geld, maar ook veel burgers! Als mensen zelf geen voorzieningen treffen, dan weten ze in elk geval vooraf dat ze in het uiterste geval aangewezen zijn op de bijstand en komen ze daar niet pas achter als het te laat is. Natuurlijk zouden ook werkgevers of sociale partners dit kunnen oplossen.
 
Waar ik in elk geval geen behoefte aan heb, is een dure complexe volledig uitgeklede regeling, met weinig kans op een uitkering, waarvan de uitvoering veel geld kost en waarmee burgers onterecht verwachten dat zaken goed geregeld zijn. Je partner verliezen is al erg genoeg…
 
Patty Kuijper 

Reageer op dit artikel