nieuws

Hoogduin: ‘Sluit de bestaande pensioenfondsen’

Pensioen

Econoom Lex Hoogduin, ex-DNB, vindt de huidige pensioenfondsen achterhaald door de tijd. “Sluit de pensioenfondsen en begin een nieuwe pot met individuele rekeningen.” Dat zegt hij in het julinummer van de Actuaris, het magazine van het Actuarieel Genootschap.

Hoogduin: ‘Sluit de bestaande pensioenfondsen’

Lex Hoogduin werkte lange tijd bij De Nederlandsche Bank. Hij is nu hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam en ook actief aan de Duisenberg School of Finance.
Ons pensioenstelsel is achterhaald, zegt hij in de Actuaris. “Laat ik het oneerbiedig zeggen: je kunt best nog wat gaan rommelen aan het systeem dat zichzelf heeft overleefd en er het beste van maken. Eindeloos praten over hoe je de governance kunt verbeteren. Maar dat is een discussie over het cijfer achter de komma, ik wil het hebben over het cijfer vóór de komma. Maak een pensioensysteem met individuele contracten en eigendomsrechten.”
Hoogduin is wel een voorstander van collectief beleggen en verplichte pensioenopbouw. “Dat lijkt me verstandig. De deelnemer mag wel zelf kiezen waar hij zijn pensioen onderbrengt. Dat is ook leuk voor de verzekeraars.” Het bestuur van dergelijke collectieve regelingen op individuele grondslag mag van Hoogduin in handen zijn van een commercieel bedrijf. “Als we morgen overgaan tot mijn ideaal, kan bijvoorbeeld ABP sluiten en APG zich ontwikkelen tot moderne marktpartij. Een extra voordeel is dat we dan af zijn van de discussies over de rekenrente. Het primaat daarin ligt steeds meer bij de politiek. Dat hindert het toezicht.”

Reageer op dit artikel