nieuws

De Goudse trekt zich terug uit PPI-markt

Pensioen

De Goudse heeft besloten zich terug te trekken uit de PPI-markt. De verzekeraar, sinds begin 2012 actief met het Goudse Bedrijfspensioen, noemt de concurrentie groter dan voorzien. “Er is een prijsmarkt ontstaan waarbij vooral wordt geconcurreerd op zo laag mogelijke uitvoeringskosten”, aldus bestuursvoorzitter Michel Lamie.

De Goudse trekt zich terug uit PPI-markt

“De markt heeft zich anders ontwikkeld dan werd verwacht toen De Goudse toetrad. In de eerste plaats zijn er meer aanbieders tot de markt toegetreden. In de tweede plaats is de verwachte groei van de markt uitgebleven. Door deze twee ontwikkelingen is de concurrentie meer toegenomen dan voorzien. De PPI-markt beweegt zich naar een prijs-volumemarkt met gestandaardiseerde producten. Dit sluit niet aan op het karakter en de strategie van De Goudse, die streeft naar een onderscheidende positie door het bieden van service en meerwaarde voor de klant”, aldus Lamie.
Prijsmarkt
Hij constateert dat er een prijsmarkt is ontstaan waarbij vooral wordt geconcurreerd met zo laag mogelijke uitvoeringskosten. “We verwachten dat er consolidatie zal optreden en dat de markt op korte termijn wordt gedomineerd door een beperkt aantal spelers. De Goudse kiest ervoor zich verder te focussen op haar kernmarkten: inkomens- en zakelijke schadeverzekeringen voor ondernemers. Wij zijn ervan overtuigd dat deze markten voor ons bedrijf betere kansen bieden om ons positief te onderscheiden.”
Aantallen
Vorig jaar rond deze tijd hield De Goudse nog een zomeractie voor het Bedrijfspensioen. De verzekeraar verlaagde toen ook de risicotarieven. Op dat moment hadden 100 bedrijven met gemiddeld zo’n zes deelnemers hun pensioen ondergebracht bij de PPI van de Goudse. De verzekeraar zei toen nog voor duizenden deelnemers offertes te hebben uitstaan. Een woordvoerder laat weten geen uitspraken te doen over het aantal werkgevers dat momenteel in de PPI van de Goudse is ondergebracht. “Deze werkgevers blijven wij gewoon servicen.”

Reageer op dit artikel