nieuws

ASR gecharmeerd van pensioenplan politieke jongeren

Pensioen

ASR ziet wel wat in het plan van de jongerenorganisaties van D’66, VVD en PvdA voor een persoonlijke pensioenspaarrekening voor iedereen, bij een uitvoerder naar keuze. “Jullie zouden de verschillen tussen fondsen en verzekeraars meer kunnen benadrukken”, gaf Michel Verwoest, lid Raad van Bestuur de jongeren mee tijdens een rondetafelgesprek, gisteren in Utrecht. “Bij verzekeraars zijn al goede voorbeelden van hoe het kan.”

ASR gecharmeerd van pensioenplan politieke jongeren

De drie jongerenorganisaties presenteerden in mei hun tienpuntenplan voor een nieuw pensioenstelsel. In de basis komt dat neer op een verplichte persoonlijke pensioenspaarrekening voor iedereen, ook voor zzp’ers, bij een uitvoerder naar keuze. De band met de sector, zoals die er nu is bij de bedrijfstakpensioenfondsen, wordt dan doorgesneden.
Niet vreemd natuurlijk dat een partij als ASR wel brood in het voorstel ziet. De pensioenmarkt is nu voor 85 procent in handen van fondsen en dat ziet elke verzekeraar graag anders.
Pleitbezorgers
ASR besloot de drie vertegenwoordigers van de partijen uit te nodigen om van gedachten te wisselen met Michel Verwoest (lid Raad van Bestuur), Fleur Rieter (directeur pensioenen) en Wytzejan de Jong (directeur ASR Bank). Verwoest opende het gesprek: “Wij hebben jullie uitgenodigd omdat de discussie te vaak wordt gevoerd door 45-plussers terwijl wij de dialoog met verschillende generaties willen voeren.” Paul le Doux van de JOVD corrigeerde dat meteen. “Wij zijn niet de pleitbezorgers voor de jongeren. Ons voorstel is goed voor alle Nederlanders.”
Manuel Buitenhuis van de Jonge Democraten: “Wij willen de discussie tussen jong en oud overstijgen. Waar het om gaat, is de onhoudbaarheid van het huidige stelsel waarin we mensen een schijnzekerheid voorspiegelen en pensioenfondsen zichzelf in stand houden doordat er niets is te kiezen.” Dat vonden uiteraard ook de sprekers van ASR. Verwoest: “De bv Nederland heeft jaren getamboereerd dat het Nederlandse stelsel het beste is. Nu blijkt dat er minder zekerheden zijn dan gedacht.”

Bijdragen
Thomas Ronnes van de Jonge Socialisten wilde weten wat ASR concreet kan bijdragen aan de discussie over een nieuw pensioenstelsel. “Durven jullie je nek uit te steken en je uit te spreken?” Verwoest gaf aan dat het nog niet zo eenvoudig is. Als de verzekeraar het plan van de jongeren voor een persoonlijke pensioenrekening volledig omarmt, doet het daarmee immers zijn eigen garantieproducten tekort. Daarnaast heeft ASR natuurlijk een commercieel belang bij het wegvallen van de verplichte aansluiting bij pensioenfondsen. Verwoest: “Dat maakt onze positie meteen gekleurd. Maar dat betekent niet dat wij niet willen meedenken. Als verzekeraar willen wij in de eerste plaats goede dingen voor klanten doen. Met onze producten en dienstverlening laten we zien hoe het ook kan. We bieden al beschikbare premieregelingen die erg lijken op de persoonlijke pensioenopbouw uit jullie plannen. En we hebben ook nog steeds garantieregelingen waar wij overigens niet op afstempelen. Natuurlijk kunnen wij wel statements maken over transparantie en kosten, maar zolang de verplichtstelling de markt op slot zet kunnen wij het stelsel niet veranderen.”

Fleur Rieter vulde aan: “Als verzekeraars hebben we slechts toegang tot 15 procent van de markt. We zien een verschuiving in de richting die jullie in je plan nastreven. Maar dat proces gaat heel langzaam.” Verwoest: “Veel werkgevers houden toch behoefte aan garantie voor hun werknemers. De stap van DB naar DC blijft een grote.” Le Doux: “Ook in onze plannen kan garantie nog steeds bestaan. Laat de markt maar met varianten komen. Wil de consument garantie, prima, maar daar betaalt hij dan voor.”
Langzaam
In het gesprek werd duidelijk dat de jongeren sneller willen dan de praktijk aankan. Rieter: “Stel je stopt met de huidige structuur. Wat gebeurt er dan met al het belegd vermogen van pensioenfondsen, dat zijn vele miljarden. Wat doen de werkgevers? Lopen de bedrijven met jonge werknemers weg, en blijft er een vergrijsd fonds achter met alle gevolgen van dien? Je moet de gevolgen goed in kaart brengen.” Buitenhuis van de Jonge Democraten: “Voor de precieze uitvoering hebben we specialisten nodig.” Verwoest: “Er zijn veel scenario’s mogelijk. Je zult daar echt een migratiedenktank op moeten zetten.”

Aanvechten
De jonge politici wilden van Verwoest weten waarom hij zich niet duidelijker uitspreekt tegen de fondsen. Kan ASR de verplichtstelling bijvoorbeeld niet aanvechten bij het Europese Hof? Verwoest gaf aan dat zoiets niet op de weg van de verzekeraar ligt. Manuel Buitenhuis zei te zullen bekijken of de jongeren daar zelf iets mee kunnen. Le Doux: “Of waarom laten jullie geen CFO’s van grote bedrijven in landelijke dagbladen vertellen hoe goed een beschikbare premieregeling is?” Verwoest stond daar wel open voor. “Dat zouden goede pleitbezorgers kunnen zijn.” Niet geheel zonder opportunisme voegde hij daaraan toe: “Ook kunnen jullie nog meer de verschillen tussen fondsen en verzekeraars benadrukken. Bij verzekeraars, en niet alleen bij ons, zijn al goede voorbeelden van hoe het kan. Daar kunnen we de mensen mee wakker schudden en activeren.”

Via de media en de grote werkgevers moet de beweging naar bewustzijn en uiteindelijk collectieve veranderingsgezindheid ten aanzien van het huidige stelsel bereikt worden, concludeerden ze eensgezind. Met de belofte om elkaar weer te spreken als dit najaar het Centraal Planbureau de plannen van de jongeren heeft doorgerekend.

Reageer op dit artikel