nieuws

AFM richt eigen pensioenfonds op

Pensioen

De Autoriteit Financiële Markten richt medio augustus een eigen ondernemingspensioenfonds op voor haar werknemers en verlaat daarmee pensioenfonds Mercurius Amsterdam. De toezichthouder ziet dit als een tussenstap en zou zich liever aansluiten bij een grotere uitvoerder.

AFM richt eigen pensioenfonds op

Het is een opmerkelijk besluit van de AFM om in deze tijd een eigen ondernemingspensioenfonds (OPF) op te richten. Steeds meer OPF-en sluiten zich immers aan bij een bedrijfstakpensioenfonds of kiezen voor een verzekerde regeling. De AFM zegt dan ook het als een tussenstap te zien en juist te geloven in schaalvergroting. “De AFM was er al eerder voorstander van dat Mercurius op zou gaan in een groter pensioenfonds.” Pensioenfonds Mercurius Amsterdam is het pensioenfonds voor vijf werkgevers die uit de effectenbeurs zijn voortgekomen: Euronext Amsterdam, Euroclear Nederland, LCH.Clearnet, Stichting DSI en de AFM. De AFM vindt dat kleine fondsen als Mercurius moeten samengaan met andere fondsen om de pensioenuitvoering verder te professionaliseren en schaalvoordelen te behalen. “Ook de opzet van Pensioenfonds Mercurius Amsterdam, waarbij in één ondernemingspensioenfonds vijf inmiddels zeer verschillende werkgevers zijn verenigd, is naar het inzicht van de AFM niet toekomstbestendig.”

Tussenstap
De toezichthouder had gehoopt zich in 2012 aan te kunnen sluiten bij een nieuw, niet-verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de financiële sector, maar dat initiatief viel uiteen. “Een eigen pensioenfonds is voor de AFM als tussenstap de beste oplossing. Voor de langere termijn blijft de AFM op zoek naar samenbrengen van de uitvoering van haar pensioenregeling met die van andere organisaties, om zo de voordelen van schaalgrootte te benutten voor kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling.”
De uitvoeringsovereenkomst tussen Mercurius en AFM loopt af op 31 december 2013. De AFM heeft verzocht om een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar het nieuwe pensioenfonds.

Reageer op dit artikel