nieuws

Aegon laat werkgevers meebetalen aan gevolgen wetswijziging

Pensioen

Aegon laat werkgevers € 650 bijdragen om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67. Werkgevers die overstappen naar het nieuwe productassortiment van de verzekeraar hoeven echter niets te betalen.

Aegon laat werkgevers meebetalen aan gevolgen wetswijziging

De fiscale pensioenrichtleeftijd is vanaf 1 januari 2014 67 jaar. Veel pensioenregelingen dreigen daardoor fiscaal bovenmatig te worden. Aegon biedt die werkgevers een standaardoplossing aan voor aanpassing van het contract en de juridische stukken. Klanten betalen daar € 650 voor. Stappen ze echter over naar het vernieuwde Aegon Modulair Pensioen, het Aegon Pensioenabonnement (PPI) of het Aegon DB Abonnement, dan hoeven ze niets te betalen. Voor de abonnementsvormen worden bovendien de aangekondigde wettelijke aanpassingen per 1 januari 2015 zonder extra kosten doorgevoerd. Als de klant naar het nieuwe assortiment overstapt, vervalt ook de doorlopende provisie. Blijft de klant binnen het bestaande contract, dan blijven de provisieafspraken van het lopende contract gelden. Woordvoerder Christoph Linke licht op verzoek van AM de aanpak toe.
Is het gebruikelijk dat een werkgever betaalt voor mutaties voortvloeiend uit wetswijzigingen?
“Het is voor het eerst dat Aegon een bijdrage in de kosten vraagt voor het aanpassen van de regeling aan een wetswijziging. Dit besluit past in een tijd waarin we er scherp op sturen om tegen steeds lagere kosten uitvoering te geven aan pensioenregelingen. De extra werkzaamheden als gevolg van wetswijzigingen waar de klant noch Aegon om heeft gevraagd worden apart in rekening gebracht. Daarbij gaat het om een bijdrage in een deel van de kosten.”
Het lijkt erop dat de werkgever wordt gestuurd richting een nieuw product, omdat hem dat € 650 euro scheelt.
“Wij verwachten niet dat het bescheiden bedrag van € 650 ertoe leidt dat werkgevers zich gedwongen voelen om over te stappen naar het nieuwe productassortiment. Wel willen wij onze klanten de mogelijkheid geven om tussentijds naar een nieuw product over te stappen. Omdat dat in termen van efficiency voordelen biedt voor zowel de klant als voor Aegon zijn we in dat geval bereid om de bijdrage in de kosten te laten vallen.”
Wil Aegon van een aantal oude producten af?
Er zijn geen specifieke producten waar Aegon van af wil. Wel wil Aegon graag stimuleren dat klanten overstappen op het nieuwste assortiment. Dit voldoet immers altijd aan de meest actuele wensen, eisen en inzichten. Dat doen we uiteraard bij de contractsverlenging en nu ook naar aanleiding van de wettelijke aanpassingen.”
Is het de werkgever duidelijk dat hij enerzijds €650 bespaart, maar anderzijds wel moet betalen voor advies voor het nieuwe product?
“We adviseren alle klanten om bij de aanpassing van de regeling als gevolg van de wetswijzigingen een deskundig adviseur in de arm te nemen, ook als niet voor een nieuw product wordt gekozen. In beide situaties betaalt de werkgever dus voor advies. We gaan ervan uit dat dit inmiddels voor werkgevers een bekend gegeven is. Ook tijdens een lopend contract kan de adviseur het advies factureren. De nieuwe wereld is er een waarbij het intermediair in de eerste plaats pensioenadviseur is, die op adviesmomenten pro-actief acteert en daarvoor fee in rekening kan/zal brengen. Deze wettelijke aanpassingen zijn bij uitstek een kans voor de professionele adviseur om zijn meerwaarde te tonen. Heel veel werkgevers in Nederland hebben hun advies hard nodig!”

Reageer op dit artikel