nieuws

Kamer buigt zich over pensioenplannen

Pensioen

De Tweede Kamer behandelt vandaag het wetsvoorstel om de pensioenopbouw te beperken. Ook komt het separaat ingediende wetsvoorstel over ‘bijsparen’ aan de orde. Afgelopen vrijdag oordeelde de Raad van State daar negatief over. De verwachting is nu al dat het voorstel het niet haalt.

Kamer buigt zich over pensioenplannen

Staatssecretaris Weekers gaf in zijn initiële wetsvoorstel aan dat sociale partners tot 1 juni met een alternatief mochten komen. Daar was € 250 miljoen voor beschikbaar. Dat voorstel, een nettospaarfaciliteit, ligt nu al onder vuur. De Raad van State oordeelde er afgelopen vrijdag negatief over.
Het voorstel geeft een alternatief voor de versobering van het Witteveenkader. Hierdoor wordt het mogelijk om een aanvulling op het pensioen op te bouwen – via zogenoemde pensioenexcedentregelingen – met vrijstelling van vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Waar pensioen wordt opgebouwd uit brutoloon, wordt deze aanvulling opgebouwd uit het netto-inkomen. De Raad van State is van oordeel dat de aanvullende inkomensopbrengst van de voorgestelde pensioenexcedentregelingen (financieel en fiscaal) beperkt is. “Er zijn zeer hoge uitvoeringslasten aan verbonden, ook omdat het beheer ervan noodzakelijkerwijs gescheiden moet plaatsvinden van het pensioen. De Afdeling advisering verwacht dat de uiteindelijke opbrengst ervan voor de meeste pensioendeelnemers minimaal, zo niet te verwaarlozen, is.”
Ook roept de verhouding van het wetsvoorstel met de pensioenwetgeving veel vragen op bij de Raad van State. “Deelname aan pensioenexcedentregelingen zou uitsluitend op vrijwillige basis moeten plaatsvinden. De deelnemer kan dan zelf de afweging maken of hij, ondanks de te verwachten beperkte opbrengst, toch wil participeren in de voorgestelde pensioenexcedentregelingen. De Afdeling advisering is dan ook van oordeel dat over het wetsvoorstel in deze vorm niet positief kan worden geoordeeld.”

Reageer op dit artikel