nieuws

‘Deelnemer heeft nog altijd vertrouwen in eigen pensioenfonds en pensioenstelsel’

Pensioen

Marktonderzoekbureau TNS NIPO heeft onderzoek gedaan onder 18.500 deelnemers van 17 pensioenfondsen. De eerste belangrijke conclusie uit het BOP (Benchmark Onderzoeksplatform voor Pensioenfondsen)-onderzoek: gemiddeld heeft ruim twee derde van de pensioengerechtigden (heel) veel vertrouwen in ons pensioenstelsel.

‘Deelnemer heeft nog altijd vertrouwen in eigen pensioenfonds en pensioenstelsel’

Het komt vaker voor in verzekeringsland. Het vertrouwen in de branche als geheel is laag, maar het vertrouwen in de eigen verzekeraar is nog prima. Zo is ook het vertrouwen dat zowel actieve deelnemers als gepensioneerden in het eigen pensioenfonds hebben, gemiddeld groter dan het vertrouwen dat ze stellen in het Nederlands pensioenstelsel als geheel.
Ook vertrouwt de deelnemer erop dat zijn pensioenfonds tegen lagere kosten werkt dan een verzekeraar, en tenminste de totaal betaalde premies terugbetaalt na pensionering. Dat blijkt uit onderzoek van BOP, uitgevoerd door TNS NIPO.
Julie Visser, Senior Consultant van TNS NIPO: “Het BOP-onderzoek maakt zichtbaar dat het merendeel van de pensioenfondsen veel vertrouwen geniet van hun deelnemers. Er wordt vaker getwijfeld aan de houdbaarheid van ons totale pensioenstelsel dan aan de houdbaarheid van het eigen pensioenfonds.”
Vertrouwen
Het vertrouwen in zowel het stelsel als het eigen pensioenfonds is het grootst bij pensioengerechtigden. Gemiddeld heeft ruim twee derde van de pensioengerechtigden (heel) veel vertrouwen in ons pensioenstelsel. Bijna driekwart geeft zelfs aan gemiddeld (heel) veel vertrouwen te hebben in het eigen pensioenfonds.
Actieve deelnemers
Bij de actieve deelnemers is de groep die vertrouwen heeft in het stelsel ongeveer even groot als de groep die dat niet heeft. Gemiddeld heeft een derde (heel) veel vertrouwen en iets meer dan een kwart (heel) weinig vertrouwen in ons pensioenstelsel.
Het vertrouwen is bij 55-plussers het grootst en bij jongeren (< 40 jaar) het kleinst. Ongeveer twee vijfde van de actieve deelnemers heeft veel vertrouwen in het eigen pensioenfonds. Bij de 55-plussers geldt dat voor meer dan de helft en bij de jongeren voor circa een derde.
Positief
Visser: “De uitkomsten van BOP laten zien dat de meeste pensioenfondsen nog steeds een positief imago en ‘loyale’ deelnemers hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat men vindt goed geïnformeerd te worden over de financiële gevolgen van de crisis op het eigen pensioen.”
Bij een eventuele keuzevrijheid voor wat betreft de pensioenuitvoerder zou ruim de helft van de actieve deelnemers hun pensioen bij hun huidige pensioenfonds willen onderbrengen.
BOP
BOP is een onafhankelijk onderzoeksplatform dat pensioenfondsen en pensioenuitvoerders in staat stelt om een beoordeling van zijn deelnemers te verkrijgen en dat ook te vergelijken met de andere pensioenfondsen.

Reageer op dit artikel